ACTUEEL

IGZ onderzoekt vier HWWZ-locaties

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) doet onderzoek op vier locaties van de Haagse Wijk Woonzorg (HWWZ). Aanleiding voor de inspecties zijn ettelijke klachten en calamiteitenmeldingen. Dit meldt staatssecretaris Bussemaker in antwoord op Kamervragen van Renske Leijten (SP) en Ans Willemse (CDA).

Medio februari

De locaties die de inspectie momenteel onderzoekt zijn de Eshoeve, het Willem Dreeshuis, Op de Laan en Houtwijk. Bussemaker verwacht de resultaten van het onderzoek voor medio februari.

‘Trieste zaak’

Het Willem Dreeshuis kwam onlangs in opspraak door een affaire van twee jaar geleden, waarbij een verzorgende een dementerende oudere die ’s nachts uit bed was gevallen, weigerde te helpen. Deze kwestie speelde toen het Dreeshuis nog deel uitmaakte van het inmiddels failliete Meavita.
Bussemaker noemt de affaire “een trieste zaak dat een instelling, waar het gaat om de zorg voor en ondersteuning van kwetsbare mensen, blijkbaar onvoldoende aandacht heeft voor de kwaliteit van zorg. Dit past niet bij mijn opvatting over goede zorg”.

Klachten

HWWz-bestuursvoorzitter Gerrit-Jan van Otterloo noemde de affaire op Radio 1 eerder al ‘op geen enkele manier acceptabel’ en kondigde aan de zaak alsnog voor de klachtencommissie aan te kaarten.
Dit neemt, getuige de woorden van Bussemaker,  niet weg dat er mogelijk meer zaken spelen bij HWWz. “Er zijn over de zorginstellingen van HWW zowel klachten als calamiteitenmeldingen binnen gekomen bij de IGZ”, aldus Bussemaker. “Tevens zijn er brieven van de cliëntenraad binnen gekomen. Al deze signalen hebben ertoe bij gedragen dat de IGZ op dit moment deze zorginstellingen bezoekt.”

Opleidingsniveau

Of er een verband bestaat tussen ouderenmishandeling en opleidingsniveau, zoals CDA-Kamerlid Willemse wil weten, durft Bussemaker niet met zekerheid te zeggen. Wel is de staatssecretaris met de IGZ in gesprek over een onderzoek dat de Tweede Kamer in 2009 bepleitte, waarin wordt gekeken naar  een mogelijk verband tussen het opleidingsniveau en de kwaliteit van de zorg.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Anonym

9 februari 2010

dit zegt niets over een opleidingsniveau maar om hoe die persoon zelf is,dit is gewoon weg schandalig.

Anonym

12 februari 2010

Wil de Inspectie ook in overweging nemen dat er de laatste tijd met het personeel is gesold door de overgang van Meavita naar HWWZ: onzekerheid, ontslagen, laag salaris, overplaatsingen, etcetera. Onder zulke omstandigheden kan zelfs de meest gemotiveerde zorgmedewerker er de brui aan geven. Het hoort niet, en de meesten blijven dapper doorgaan. De enkelen die de moed verliezen richten onheil aan. Dat is niet acceptabel, maar de schuld ligt niet alleen bij hen!

Top