Tech

Philips wil zorgresultaten verbeteren met big data

Philips wil zorgresultaten verbeteren met big data

Een Europees consortium onder leiding van Philips Research ontvangt vanuit het Europese innovatiefonds Horizon2020 18 miljoen euro subsidie voor onderzoek naar de brede toepassing van big data in de gezondheidszorg. Het drie jaar durende BigMedilytics-programma richt zich op de inzet van big data-oplossingen om betere zorgresultaten voor patiënten te realiseren tegen lagere kosten.

Vanuit Nederland doen naast Philips onder meer de Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM), de Technische Universiteit (TU) Eindhoven en zorgverzekeraar Achmea mee aan het programma.

Het programma is het grootste door de EU gefinancierde initiatief gericht op het grootschalig toepassen van big data in de Europese zorgsector. De toepassing van kunstmatige intelligentie op complexe databestanden moet leiden tot betere resultaten voor de patiënt en een verbetering van de productiviteit binnen de zorgsector. Het gaat hierbij om gegevens van patiënten, zorgverleners, verzekeraars en leveranciers van medische technologie.

"Er wordt tegenwoordig enorm veel gezondheidsinformatie vastgelegd, van patiënten die gegevens over hun eigen gezondheid registreren met behulp van draagbare apparatuur, tot monitoring binnen het gehele ziekenhuis – van de spoedeisende hulp tot de algemene afdeling", zegt Henk van Houten, chief technology officer en hoofd van Philips Research. "Door kunstmatige intelligentie toe te passen op die gegevens in combinatie met klinische expertise, zijn we in staat om waardevolle inzichten en werkstroomverbeteringen te ontwikkelen die de patiëntenzorg kunnen verbeteren en tegelijkertijd de kostenlast voor zorgstelsels kunnen verminderen."

Waarde

"Dit programma biedt mogelijkheden om aan te tonen hoe een op waarde gerichte benadering van de Europese gezondheidszorg de sector kan transformeren, om beter tegemoet te komen aan de veranderende behoeften van Europese burgers", aldus Olof Akre, bij het Karolinska Academisch Ziekenhuis in Zweden verantwoordelijk voor de doorstroming van prostaatkankerpatiënten. "Big data-technologieën zullen een grote impact hebben op de gezondheidszorg. Door ons binnen dit programma te richten op proefimplementaties, kunnen we de voordelen concretiseren en tegelijkertijd de netwerken en kennis ontwikkelen die de Europese positie bij het toepassen van big data in de zorgsector zullen versterken."

Door alle belangrijke spelers binnen de datawaardeketens bij elkaar te brengen, hopen de deelnemers de traditionele verkokering binnen de zorg te doorbreken en gegevensbronnen te combineren. Dit moet leiden tot nieuwe inzichten en gezamenlijke innovatie mogelijk maken. Het programma is onderverdeeld in drie domeinen: populatiegerichte zorg en behandeling van chronische ziekten, oncologie, en industrialisatie van de gezondheidszorg. Het programma richt zich op proefprojecten binnen het gehele zorgspectrum: van preventie tot diagnose, behandeling en thuiszorg. Het gebruik van persoonsgegevens binnen het project is in overeenstemming met de nationale en EU-privacyregelgeving, benadrukken de deelnemers.

Productiviteit

ESHPM gaat in het kader van het BigMedilytics-programma onderzoeken of, hoe en onder welke voorwaarden met big data de productiviteit in de zorg kan worden verhoogd. Gecombineerde datasets bieden nieuwe inzichten en nieuwe manieren om patiënten te behandelen en de gezondheidszorg te organiseren, aldus ESHPM. Het koppelen van data van ziekenhuizen, verzekeraars en technische bedrijven roept ook vragen op over privacy en veiligheid. Antoinette de Bont, coördinator van het project bij ESHPM: "In het BigMedilytics-project brengen we op systematische wijze in kaart welke regels voor het gebruik van big data worden gehanteerd. Daarbij kijken we zowel naar de regels op papier, bijvoorbeeld in wetgeving, als naar de regels in de praktijk."

Anne Marie Weggelaar, eveneens coördinator van het project bij ESHPM: "Big data-technologieën kunnen de zorg betaalbaar houden. Door de koppeling van data van ziekenhuizen, verzekeraars en technische bedrijven, kunnen we beter voorspellen wie welke zorg nodig heeft. De uitdaging waarvoor we staan, is om succesvolle big data-projecten op grotere schaal uit te voeren."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top