ACTUEEL

Gemeenten Noordoost-Brabant willen 8,8 miljoen extra voor jeugdhulp

Zestien gemeenten uit de jeugdhulpregio Noordoost-Brabant hebben bij minister Hugo de Jonge (VWS) aangedrongen op 8,8 miljoen euro extra voor de uitvoering van de jeugdhulp. Het bedrag moet de budgetkorting compenseren waarmee de gemeenten zijn geconfronteerd door de invoering van het objectieve verdeelmodel.

Dit meldt Binnenlands Bestuur.

De gemeenten werden gekort nadat ze in de zomer van 2017 zelf 21,5 miljoen euro extra hadden geïnvesteerd om vernieuwing van de jeugdzorg mogelijk te maken, schrijven zij in een brief aan de minister. Dit geld gebruiken zij onder meer voor de opbouw van hulpvoorzieningen en de ombouw van bestaande naar nieuwe hulpvormen. Daarnaast moest een aantal knelpunten worden opgelost, zoals het tekort aan zeer intensieve ambulante begeleiding.

Na die zomer de zomer zagen de gemeenten zich geconfronteerd met de rijkskorting op het regionale budget van jaarlijks 8,8 miljoen euro door de invoering van het objectief verdeelmodel. "De budgetkorting van 8,8 miljoen euro over 2018 vangen de gemeenten uit eigen middelen op, over 2019 gaat dat niet meer."

Wlz

Ook komen de gemeenten naar eigen zeggen in de problemen door de beperkte toegang van jongeren tot de Wet langdurig zorg (Wlz). Door verscherpte criteria die het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) hanteert voor de toegang van jongeren tot de Wlz doen steeds meer jongeren met een licht verstandelijke beperking een beroep op de jeugdhulp.

Voor de lange termijn wil de regio een heroverweging van het verdeelmodel. Ook hameren ze op het belang van een betere afstemming tussen de Wlz en de Jeugdwet. Dit moet volgens de gemeenten voorkomen dat jongeren door afstemmingsproblemen tussen wal en schip raken, aldus Binnenlands Bestuur.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top