ACTUEEL

Informatie over zorgpolissen is moeilijk vindbaar

Zorgverzekeraars geven over het algemeen de juiste informatie over hun zorgpolissen, maar die informatie is soms moeilijk vindbaar. Ook blijken collectieve zorgpolissen lastig te vergelijken met polissen die niet via een collectiviteit worden aangeboden.

Dit schrijft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in een brief aan minister Bruno Bruins (Medische Zorg).

Tijdens de overstapperiode checkt de NZa of de informatie over de zorgpolissen op de websites van verzekeraars juist, volledig en vindbaar is. De informatie op websites blijkt in de meeste gevallen te kloppen, maar niet in alle gevallen. Zorgverzekeraars passen onjuiste informatie snel aan zodra ze hier door de zorgautoriteit op worden gewezen.

Vindbaarheid

De vindbaarheid van informatie op de websites van zorgverzekeraars laat echter te wensen over, constateert de NZa. Verzekerden kunnen in een derde van de gevallen de informatie die ze zoeken niet vinden. De zorgautoriteit gaat met zorgverzekeraars in gesprek om te kijken hoe de vindbaarheid van informatie op de websites van zorgverzekeraars beter kan.

Ook heeft de zorgautoriteit onderzoek gedaan naar de telefonische informatievoorziening. Dit gebeurde door middel van 'mysterytelefoontjes' naar de klantenservices van zorgverzekeraars. Hieruit is gebleken dat zorgverzekeraars na drie jaar intensief toezicht juiste informatie geven tijdens de overstapperiode. Ook via social media geven zij juiste informatie aan consumenten. 

Collectieve verzekeringen

Verder blijkt dat een aanpassing van de regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten niet heeft geleid tot meer transparantie over collectieve verzekeringen. Sinds november 2017 zijn zorgverzekeraars verplicht om op hun website informatie over collectiviteiten te geven. De NZa constateert dat de nieuwe regels er niet voor zorgen dat verzekerden eenvoudiger de verschillen kunnen zien tussen een collectieve zorgverzekering en een 'gewone' polis.

"Transparantieregels lijken daarom niet de oplossing om meer helderheid te verschaffen in het grote aanbod van collectiviteiten. We verkennen daarom de komende tijd andere opties om verzekerden meer duidelijkheid te geven", aldus de zorgautoriteit.

Taalniveau

Ook het NIVEL deed in opdracht van het ministerie van VWS onderzoek naar de informatievoorziening over zorgverzekeringen. Het onderzoeksinstituut constateert net als de NZa dat niet alle polisinformatie goed terug te vinden op de websites van de verzekeraars. Ook is het taalniveau regelmatig te hoog. "Soms zijn de teksten op de websites begrijpelijk voor bijna iedereen, maar op de meeste websites zijn de teksten moeilijker", schrijft het NIVEL, "Verzekerden vinden het bovendien verwarrend dat zorgverzekeraars verschillende namen gebruiken voor hun polissen."

Ook is niet altijd duidelijk of zorgverzekeraars bestaande zorg overnemen, constateert het NIVEL. Zorgverzekeraars hebben onderling afgesproken om eventuele overstapbelemmeringen zoveel mogelijk weg te nemen, onder meer door bestaande zorg over te nemen. Zo is afgesproken dat de nieuwe verzekeraar machtigingen voor bijvoorbeeld hulpmiddelen en  toegangsverleningen voor het persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (pgb-vv) overneemt van de oude zorgverzekeraar. Een minderheid van de verzekeraars geeft hier informatie over op hun website. Na vragen van 'mysteryverzekerden' blijkt een meerderheid van de verzekeraars deze zorg wel degelijk over te nemen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top