ACTUEEL

Kabinet beslist voortaan weer over zorgkosten

Niet het Zorginstituut, maar het kabinet bepaalt voortaan weer hoeveel geld er wordt uitgetrokken voor de zorg. Dit blijkt uit een conceptwetsvoorstel van de ministers Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid en Bruno Bruins (VVD) voor Medische Zorg, waarover de Volkskrant bericht.

Het kabinet wil in de toekomst voorkomen dat het nog een keer wordt overvallen door een verplichte miljardeninvestering zoals in 2017 voor de verpleeghuizen. Het kabinet en de Tweede Kamer bleken tot hun schrik in 2016 te hebben ingestemd met het besluit om het Zorginstituut de wettelijke bevoegdheid te geven om de nieuwe kwaliteitsrichtlijnen voor verpleeghuizen op te stellen – dat het kabinet verplicht moest betalen. Het extra geld dat het kabinet daardoor de komende jaren moet uittrekken, zet de betaalbaarheid van het zorgstelsel onder druk.

Het kabinet pakt de macht over de zorguitgaven nu terug, stelt de Volkskrant. Als de kwaliteitseisen van het Zorginstituut grote financiële consequenties hebben, moet het kabinet er eerst mee instemmen. Onder de 2,1 miljard voor verpleeghuizen komt het kabinet niet meer uit, maar voor toekomstige gevallen geldt wel de verplichte goedkeuring vooraf.

Hoogwaardige zorg

Het kabinet wil "een ongewenste stijging van de collectieve uitgaven, van de collectieve lastendruk of van verdringing van andere publieke uitgaven tegenhouden", schrijven De Jonge en Bruins in het wetsvoorstel. Zij benadrukken dat ze hoogwaardige zorg van groot belang vinden, maar de bekostiging daarvan is een probleem. Door de extra uitgaven voor verpleeghuiszorg stijgen de zorguitgaven de komende jaren sterk.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Peter Koopman

10 april 2018

2,1 miljard euro is absoluut veel geld, maar relatief is dit een gering deel van het nationaal budget voor zorg. We moeten niet overdrijven, want enerzijds is hier sprake van achterstand ofwel verwaarlozing en anderzijds kan zelfs met enkele procenten korting op andere branches dit bedrag bijeen gebracht worden. Verpleegkundige zorg, verzorging en ouderengeneeskunde zijn macro bezien binnen verpleeghuizen en in de thuiszorg budgettair “stiefmoederlijk” bedeeld.

Top