Tech

'Informatiestandaard langdurige zorg maakt meer maatwerk mogelijk'

Dankzij de vernieuwde informatiestandaard langdurige zorg (iWlz) blijft er meer tijd over om goede en passende zorg aan cliënten te bieden. De vernieuwing is tot stand gekomen door een intensieve samenwerking tussen Zorginstituut Nederland, zorgkantoren en ketenpartijen. Dit meldt Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

De iWlz is een informatiestandaard die een geheel aan afspraken en procedures behelst van organisaties die zorg vanuit de Wlz bieden aan cliënten. De standaard wordt ook gebruikt om informatie over cliënten met elkaar uit te wisselen. Het doel is zorg en ondersteuning snel en gericht bij cliënten terecht te laten komen. Door de vernieuwde iWlz ontstaat er meer maatwerk en keuzevrijheid voor de cliënt, is er de mogelijkheid tot flexibele zorgtoewijzing en zijn er minder administratieve lasten voor zowel zorgverleners als zorgkantoren.

De iWlz 2.0 ondersteunt het administratieve proces van een cliënt in de Wlz en maakt het mogelijk om informatie uit te wisselen die nodig is om de wet uit te voeren: van indicatie tot zorgtoewijzing en van zorglevering tot het vaststellen van de eigen bijdrage en de facturatie. Volgens ZN heeft de lancering van iWlz 2.0 een technische impact op de softwaresystemen van ketenpartijen en invloed op de administratieve processen van de gebruikers. Die gebruikers zijn met name de zorgverleners en de zorgkantoren.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top