ACTUEEL

Fondsen bundelen krachten in HandicapNL

Het Fonds verstandelijk gehandicapten en het Revalidatiefonds zijn samengegaan en heten voortaan HandicapNL. Hierin zetten zij zich in om deze mensen meer regie over hun eigen leven te geven en spant zich daarnaast in om een samenleving te creëren die eerlijke kansen voor iedereen biedt.

Nederland kent ruim 2 miljoen mensen met een fysieke, verstandelijke of meervoudige beperking. Zij lopen in het dagelijks leven tegen allerlei belemmeringen op. Zo voelt 63 procent van de mensen met een handicap zich eenzaam, oftewel 1,5 miljoen mensen. Ook zijn mensen met een handicap twee keer zo vaak werkloos als mensen zonder handicap. Andere voorbeelden zijn: weinig eigen regie, overbelasting van familie en mantelzorgers en ingewikkelde regelgeving.

HandicapNL wil dat mensen met een handicap écht volwaardig mee kunnen doen in de samenleving. Daniëlle Schutgens, directeur van HandicapNL: "Wij willen een maatschappij waarin mensen met een handicap zo goed mogelijk in staat worden gesteld om eigen keuzes te maken. We willen hen weerbaarder en zichtbaarder maken." Familieleden en mantelzorgers helpt HandicapNL middels projecten die meer balans creëren tussen draaglast en draagkracht. Nu krijgt 60 procent van de ouders van een kind met een handicap een burn-out.

Overheidswebsites

Ook vindt het nieuwe fonds dat sociale contacten leggen en houden eenvoudiger en veiliger moet kunnen. Schutgens: "Veel gebouwen in Nederland, maar ook bijna alle overheidswebsites zijn nog steeds slecht toegankelijk. Ruim 9 op de 10 van de gemeentelijke websites is niet toegankelijk. Als je bedenkt dat veel voorzieningen voor mensen met een handicap op gemeentelijk niveau geregeld worden, kán dat toch niet?"

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top