ACTUEEL

Almelo en Enschede willen af van pgb voor kwetsbare burgers

Almelo en Enschede zijn een nieuwe aanpak gestart waarbij ze inwoners die hulp nodig hebben geen geld meer geven, maar zoveel mogelijk zorg in natura bieden. Zo kunnen malafide pgb-bemiddelingsbureaus buitenspel worden gezet. In beide gemeenten is het aantal pgb’s inmiddels spectaculair gedaald, meldt dagblad Trouw.

Inwoners van Almelo en Enschede kunnen nog steeds gebruikmaken van een pgb, maar het is niet langer de eerste keuze. Beide gemeenten hebben nu als leidraad dat er geen pgb meer wordt verstrekt, tenzij cliënt, zorgaanbieder én gemeente het de best passende constructie vinden. Na uitleg door de gemeente blijkt dat de meeste burgers die recht hebben op zorg kiezen voor zorg in natura. 

In beide gemeenten is het aantal pgb’s sinds de invoering van het nieuwe beleid aanzienlijk gedaald. In 2015 verstrekte Enschede 400 pgb’s, midden 2017 nog maar 100. Het merendeel van de pgb-houders stapte over naar zorg in natura. Almelo geeft een vergelijkbaar beeld. In die gemeente daalde het aantal pgb’s van 150 naar 50 in dezelfde periode. 

Fraude

De Twentse gemeenten besloten tot de nieuwe aanpak na aanhoudende zorgen over ronselpraktijken door malafide bedrijven die zorg aanbieden. De gemeenten zien in de praktijk dat er stichtingen en bv’s worden opgericht om geld dat bedoeld is voor zorg te laten verdwijnen. Bij het fraudeloket van het Openbaar Ministerie komen veel signalen binnen van deze fraude. 

De Enschedese zorgwethouder Jurgen van Houdt (ChristenUnie) hoopt dat het nieuwe beleid een einde maakt aan de pgb-fraude in de gemeenten, zegt hij in Trouw. "We moeten het kaf van het koren scheiden, want hier en daar loopt het de spuigaten uit. Het omzetten van pgb naar zorg in natura kan daarbij helpen, omdat we meer controle hebben, vooraf en achteraf, op de kwaliteit van de zorgaanbieders."

Regels

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) kondigde eerder deze maand aan dat er strengere regels komen voor het pgb. De Jonge vindt dat pgb's selectiever moeten worden toegekend, zo maakte hij duidelijk na ophef over misbruik. Hij komt over enkele weken met een breed pakket aan maatregelen om fraude tegen te gaan. 

De Jonge deed deze belofte nadat eerder die week een jarenlange, stelselmatige miljoenenfraude met pgb's aan het licht was gekomen. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat de verdachten, twee broers die een thuiszorgbureau in Utrecht runden, voor meer dan 6 miljoen euro hebben gefraudeerd met pgb-geld.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top