ACTUEEL

Achmea en Philips gaan samen voor innovatie

Zorgverzekeraar Achmea en Philips hebben de handen ineen geslagen met als doel systeeminnovatie in de zorg een krachtige impuls te geven. Onder het motto ‘ervaringsgericht innoveren’ hebben de twee partijen hiertoe de stichting Zorg Binnen Bereik opgericht.

Nieuwe kijk

Volgens de initiatiefnemers is innovatie het enige antwoord op de grote problemen waar de zorg zich de komende jaren voor gesteld ziet. Door de groeiende vraag naar zorg en het dalende personeelsaanbod komen de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van het stelsel onder druk te staan. Dit vraagt om een nieuwe kijk op gezondheidszorg.

Oplossingen

In concreto gaat Zorg Binnen Bereik de komende jaren werken aan nieuwe oplossingen voor chronische aandoeningen als diabetes, COPD en chronisch hartfalen.  De aanpak van Zorg Binnen Bereik kenmerkt zich door een combinatie van e-health, ketenzorg en zelfmanagement van de patiënt.

Patiëntervaring

Hoewel elk van de drie programma’s een medisch specialist als coördinator heeft, moet de patiënt een centrale rol krijgen.  “Hulpverleners denken vaak in interventies, terwijl de zorgvrager geen patiënt wil zijn”, aldus directeur Laurens Touwen tijdens de presentatie van Zorg Binnen Bereik. “Het is de kunst om die twee werelden samen te brengen.” Als eerste aanzet hiertoe neemt Zorg Binnen Bereik niet de behandeling van de aandoening, maar de zogeheten patient journey oftewel hele patiëntervaring als methodologisch vertrekpunt.

Not for profit

Volgens Touwen, oud-bestuursvoorzitter van de Reinier de Graaf Groep, hebben  Achmea en Philips Zorg Binnen Bereik bewust opgetuigd als een not for profit stichting in plaats van een joint venture of gezamenlijke business unit. “ Natuurlijk zijn er belangen”,  aldus Touwen. “ Maar het is beslist niet zo dat Achmea en Philips snel wat producten in de markt willen zetten.”

Kennis delen

Wil innovatie slagen dan is kennis delen wat Eureko-bestuurder Jeroen van Breda Vriesman betreft onvermijdelijk. Dit betekent dat iedereen, inclusief concurrerende verzekeraars, van de bevindingen van  Zorg Binnen Bereik gebruik kunnen maken. Van Breda Vriesman verwacht wel een goede beurt bij Achmea-verzekerden te maken, doordat zij als eersten gebruik kunnen maken van de beoogde innovaties.
Ook CEO Healthcare Benelux Hans Bossink van Philips onderstreept dat het bedrijf Zorg Binnen Breik niet als verkapt marketinginstrument wil gebruiken. “ Philips staat voor mensgerichte, vereenvoudigde gezondheidszorg”, aldus Bossink. “ Voor zulke innovatie is draagvlak nodig en dat is waar Zorg Binnen Bereik op mikt.”

Lobby

Naast het bevorderen van zorginnovatie ziet Zorg Binnen Bereik ook een lobbyopdracht voor zichzelf weggelegd. Touwen wil zich in ieder geval sterk maken voor een steviger financiële verankering van innovatie. “Innovatie moet in de toekomst mee in de basisverzekering”, vindt Touwen. “ We moeten weg van de tijdelijke financiering en subsidie. Dat is een van onze opdrachten.” 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top