ACTUEEL

Santeon en VWS starten project gericht op shared decision making

Santeon, de keten van zeven topklinische ziekenhuizen, is met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en ZonMW een project gestart gericht op het transparant maken van resultaten voor de patiënt. Doel is te onderzoeken hoe zorguitkomsten het beste kunnen worden ingezet om patiënten beter te informeren en te betrekken bij de keuzes in hun behandeling. Minister Bruno Bruins (Medische zorg) stelt 4,5 miljoen euro beschikbaar voor het project.

Het gaat binnen dit project om zowel klinische uitkomsten als uitkomsten van de behandeling zoals die door de patiënt wordt ervaren. Voor drie aandoeningen wordt onderzocht hoe de patiënt hier goed over geïnformeerd kan worden, zodat het mogelijk is samen te beslissen over de behandeling. Er wordt gekeken of dit leidt tot andere behandelkeuzes en wat de invloed is op de tevredenheid van de patiënt.

Uitgangspunt is dat de beste behandeling afhankelijk is van de voorkeuren van de patiënt. Bruins: "Voor de ene patiënt is het belangrijk om na een behandeling weer een stukje te kunnen lopen met zijn kleinkind. Een ander wil liever nog intensief kunnen sporten. Het gaat erom dat bij de keuze voor behandelaar en behandeling de uitkomst, die voor de patiënt het beste is, centraal staat en dat de patiënt goed mee kan beslissen over de behandeling."

Transparantie

Santeon laat weten trots te zijn te kunnen deelnemen aan het project. "Santeon werkt al een aantal jaar aan (uitkomst)transparantie en continue verbetering binnen een eigen value based healthcare-programma", zegt Pieter de Bey, directeur van Santeon. "Onze zorgverleners zijn transparant naar elkaar over de uitkomsten, kosten en doorlooptijden van de zorg binnen onze zeven ziekenhuizen, en werken samen met patiënten om continu te verbeteren. Patiënten betrekken is cruciaal om inzichten te verkrijgen die gebruikt kunnen worden in de spreekkamer. Dit project is een mooie en logische volgende stap naar de beste uitkomst voor de individuele patiënt."

De resultaten van het project worden publiekelijk beschikbaar gesteld, zodat ook andere partijen gebruik kunnen maken van de inzichten. Het project is onderdeel van een VWS-programma rondom uitkomstinformatie voor samen beslissen. Daarbij wordt ook gekeken naar andere vormen van organiseren en betalen van de zorg en ICT en informatievoorziening. Bruins stuurt zijn bredere programmaplan later dit voorjaar naar de Tweede Kamer.

Santeon

De zeven Santeon-ziekenhuizen zijn het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen, het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam, het Martini Ziekenhuis in Groningen, het Medisch Spectrum Twente in Enschede, het OLVG in Amsterdam en het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht/Nieuwegein. Bij de Santeon ziekenhuizen werken ruim 28.400 medewerkers, waarvan 1.798 specialisten.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top