ACTUEEL

Zorgverzekeraars mogen blijven beleggen in farmaceuten

De minister voor Medische Zorg en Sport Bruno Bruins zal de zorgverzekeraars niet dwingen te stoppen met beleggingen in farmaceutische bedrijven die veel geld vragen voor bepaalde medicijnen. Volgens hem oefenen de verzekeraars invloed uit op de farmaceuten door in deze bedrijven te beleggen.

Dit schrijft hij in antwoord op Kamervragen van de parlementariërs Maarten Hijink (SP), Joba van den Berg-Jansen (CDA) en Pia Dijkstra (D66). De aanleiding voor de vragen was het nieuws van de Volkskrant dat CZ, Menzis en Zilveren Kruis miljoenen euro's hebben belegd bij producenten van dure medicijnen. Bruins kondigde toen aan in gesprek te gaan met de zorgverzekeraars om te vragen hoe zij beleggingen in farmaceuten gebruiken om invloed op deze bedrijven uit te oefenen.

Volgens de minister hebben verschillende verzekeraars te kennen gegeven via 'engagement programma's' invloed uit te oefenen op de farmaceutische industrie. “Het gaat dan bijvoorbeeld om het op tafel krijgen van het kostenmodel van farmaceuten of het aanspreken van organisaties op het maatschappelijk verantwoorde beleid.” Dit zou niet kunnen wanneer er niet meer belegd wordt in de betreffende bedrijven.

Maatschappelijk verantwoord

Op de vraag of het maatschappelijk verantwoord is om te beleggen in farmaceutische bedrijven, die "onverantwoordelijk hoge prijzen" vragen voor geneesmiddelen, antwoordt Bruins dat zorgverzekeraars wel degelijk beleggen in maatschappelijk verantwoorde fondsen. Ze beleggen in zogeheten ESG-fondsen, die een duurzaam beleggingsbeleid hanteren en een uitsluitingsbeleid hanteren voor bedrijven die betrokken zijn bij de tabaksindustrie, wapenhandel, schendingen van mensenrechten, inzet van kinderarbeid, fraude of corruptie en milieuvervuiling. Hieraan bezondigen farmaceuten zich niet.

De zorgverzekeraars gaan de dialoog aan met farmaceuten wanneer er sprake is van overtredingen van de onderliggende principes van de ESG-fondsen. Als dit geen resultaat oplevert, vindt uitsluiting plaats van de betreffende bedrijven. Dat gebeurt volgens Bruins ook regelmatig. Voorbeelden hiervan zijn het niet langer beleggen in Biogen en Gilead Sciences door VGZ en Valeant Pharmaceuticals en Novartis door Menzis.

Op de vraag van SP-Kamerlid Hijink of Bruins bereid is om zorgverzekeraars te dwingen "de omstreden beleggingen" in de farmaceutische industrie te stoppen, antwoordt de minister dat hij dat niet zal doen. "Uiteraard vind ik het wel belangrijk dat zorgverzekeraars scherp zijn op hun eigen beleggingsbeleid en zoals een aantal zorgverzekeraars ook doen, het gesprek aangaan met omstreden farmaceuten wanneer zij dat noodzakelijk vinden." Hij wijst erop dat zorgverzekeraars slechts ren klein deel van het belegd vermogen, namelijk maximaal 1 procent, beleggen in farmaceutische bedrijven.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top