ACTUEEL

Europese Commissie komt met actieplan vaccinatie

De Europese Commissie luidt de noodklok over de afname van de vaccinatiegraad in de Europese Unie (EU). Volgens de Commissie komt de volksgezondheid in gevaar omdat EU-landen de internationaal afgesproken vaccinatiegraad voor ziektes als mazelen, difterie, kinkhoest en tetanus niet halen. Een serie voorstellen moet hier verandering in brengen, meldt De Volkskrant.

De Europese Commissie vindt EU-brede actie noodzakelijk omdat "de zwakte van één land bij het vaccineren, de gezondheid en veiligheid van alle burgers in Europa op het spel zet". De Commissie wijst onder meer op de 'terugkeer' van mazelen in de Europese Unie als gevolg van de steeds lagere vaccinatiegraad. In 2017 werden er ruim 14 duizend gevallen gemeld, drie keer meer dan in 2016. Afgelopen twee jaar stierven er vijftig mensen aan de ziekte.

Ook difterie, tetanus en rodehond komen weer terug. Voor de vier ziektes geldt dat de door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bepaalde vaccinatiegraad van 95 procent in veel Europese landen niet wordt bereikt. 

Voorlichting

Om betere voorlichting te geven komt er een aparte website met informatie over vaccins. De site moet volgend jaar in de lucht zijn. Ook wil de Europese Commissie een 'Coalitie voor Vaccinatie', een Europees platform van zorgverleners dat tegenwicht moet bieden aan de "mythes en misleidende informatie van de antivaccinatie-activisten". Verder wil de Commissie meer informatie-uitwisseling tussen de lidstaten en moeten artsen permanent worden bijgeschoold over vaccinatie.

Ook stelt de Europese Commissie de invoering van een Europese vaccinatiekaart voor. De huidige (nationale) inentingsboekjes zijn vaak maar in één taal opgesteld waardoor bij verhuizing naar een ander EU-land door taalproblemen en andere vaccinatieschema's kinderen uiteindelijk niet afdoende ingeënt raken. Verder wil de Commissie dat de lidstaten meer aandacht aan de vaccinatie van volwassenen geven nu door de toenemende migratie meer niet-gevaccineerde mensen zich in de EU vestigen, aldus De Volkskrant.

Resolutie

Vorige week pleitte het Europees Parlement al voor actie tegen de "zorgwekkende" afname van de vaccinatiegraad in de EU. In een resolutie riep het de Europese Commissie en de lidstaten op maatregelen te nemen tegen de "toenemende en wijdverspreide terughoudendheid tegenover vaccins" en de kostenstijging ervan aan te pakken. EU-parlementariër Annie Schreijer-Pierik (CDA): "Met alle respect voor de principes van gewetensvrijheid en onaantastbaarheid van het menselijk lichaam is nu actie geboden. Dat in Europa opnieuw kinderen en zelfs volwassenen overlijden door mazelen is niet meer van deze tijd en onnodig." 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top