ACTUEEL

Ruim 405.000 jongeren in jeugdzorg

Meer dan 405 duizend jongeren in Nederland kregen vorig jaar jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering, een stijging van 39 duizend personen vergeleken met drie jaar geleden. Volgens statistiekbureau CBS ontvingen de meeste van hen jeugdhulp. Daarbij valt te denken aan hulp bij psychische problemen, gedragsproblemen, een verstandelijke beperking of opvoedingsproblemen.

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor het leveren van jeugdzorg. Zij hebben wijk- of buurtteams opgezet, waar jongeren en ouders terechtkunnen met vragen en problemen. Het aantal jongeren dat op deze manier hulp kreeg is in drie jaar ruimschoots verdubbeld tot bijna 82 duizend.

Ongeveer 11 procent van alle Nederlandse jongeren tot achttien jaar kreeg jeugdzorg in 2017. In Leeuwarden was dit met 18 procent het hoogst, op de voet gevolgd door Heerlen en Hoogezand-Sappemeer. In Schiermonnikoog, Edam-Volendam en Staphorst werd, met minder dan 6 procent van de jongeren, relatief de minste jeugdzorg verleend. (ANP)

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Leo J van Oudheusden

1 mei 2018

Het is duidelijk dat de gemeenten na ruim 3 jaar en 5 maanden er nog steeds niet in geslaagd zijn om een goed werkend fatsoenlijk jeugdhulpsysteem werkzaam te krijgen. In 2014 en 2015 had ik al voorspeld dat het een catastrofe zou worden. De overheid overtreedt daarmee veel bepalingen van het kinderrechtenverdrag!!!
De Raad voor de volksgezondheid gaf al aan dat het huidige zorg systeem NIET werkt. Tijd voor bezinning en revisie

Top