ACTUEEL

Ruim 600 klachten over openbare apotheken

In 2017 hebben patiënten 609 keer een klacht ingediend tegen een openbare apotheek. Daarnaast zijn er vijf schadeclaims behandeld door de geschillencommissie.

Dat blijkt uit rapportages van de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE) en Quasir, waarover Apothekersorganisatie KNMP bericht.

Twee geschillen lopen nog, in drie gevallen is geen schadeclaim toegewezen. De binnengekomen klachten gingen vooral over substitutie, het preferentiebeleid en medische noodzaak. Ook werd veel geklaagd over onbevredigende reacties van apothekers op klachten en het niet leveren van medicijnen.

Bemiddeling

Het jaar 2017 was het eerste jaar waarop de verplichtingen vanuit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen (Wkkgz) volledig van kracht waren. Als een patiënt een klacht heeft, dan komt deze in eerste instantie terecht bij de KNMP of bij klachtenbemiddelaar Quasir. Mocht bemiddeling mislukken en wil de patiënt een schadeclaim indienen, dan wordt de klacht een geschil en kan hij of zij terecht bij de SKGE.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top