ACTUEEL

Martini verkort ligduur na darmoperaties

Een nieuwe werkwijze bij darmoperaties in het Martini Ziekenhuis heeft ertoe geleid dat patiënten gemiddeld twee dagen korter in het ziekenhuis liggen en het aantal ernstige complicaties van 4,8 naar 1,2 procent is gedaald. Het ziekenhuis heeft de werkwijze inmiddels ook bij urologische aandoeningen ingevoerd.

Doel van het zogeheten Enhanced Recovery After Surgery (ERAS)-programma is het verminderen van complicaties, waarmee het herstel na een operatie versnelt en de overlevingskans op lange termijn vergroot. Alle betrokken zorgverleners stemmen hun werk tot in detail op elkaar af en delen de resultaten van hun werk. Ook de patiënt heeft een actieve rol. Hierbij spelen adviezen over voeding en goed bewegen voor en zo snel mogelijk na de operatie een belangrijke rol.

Door alle gegevens van de patiënt en alle handelingen in het zorgproces nauwkeurig vast te leggen en gedetailleerd te evalueren, krijgen de zorgverleners inzicht in het resultaat van de geleverde zorg. En dat maakt het mogelijk de zorg continu te verbeteren, aldus het ziekenhuis

Alle ruim 300 geplande darmoperaties die het Martini Ziekenhuis in 2017 deed, zijn volgens het ERAS-protocol uitgevoerd. Daarbij lukte het zo’n 80 procent van de elementen van het protocol toe te passen. Het is volgens het ziekenhuis de vraag of dit percentage nog omhoog kan, want niet alle elementen van de werkwijze zijn uitvoerbaar. Hans de Boer, anesthesioloog en een van de initiatiefnemers van het ERAS-programma in het Martini Ziekenhuis: "Dat klinkt gek, maar als het ERAS-protocol voorschrijft dat een patiënt lopend naar een operatiekamer gaat, geldt dat natuurlijk niet voor een rolstoelafhankelijke patiënten."

Ligduur

Uit onderzoek blijkt dat wanneer meer dan 70 procent van het ERAS-protocol wordt uitgevoerd, de kans op overlijden als gevolg van kankergerelateerde oorzaken na vijf jaar, 42 procent lager is dan zonder deze aanpak. Ook daalde het gemiddelde aantal dagen dat een patiënt in het ziekenhuis is opgenomen van 6,2 naar 5,0. Inclusief heropnames door bijvoorbeeld een complicatie is de gemiddelde ligduur gedaald van 7,9 naar 5,7. 

het Martini Ziekenhuis wil ook andere ziekenhuizen gaan opleiden in de toepassing van de werkwijze. Hiertoe is het ziekenhuis een opleidingstraject gestart.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top