ACTUEEL

Berenschot gaat prijs Wmo-diensten onderzoeken

Berenschot heeft de aanbesteding gewonnen. Het ministerie van VWS heeft het bureau de opdracht gegund om samen met partner I&O Research de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) Reële prijs Wmo 2015 te evalueren. Het onderzoek neemt twee jaar in beslag. Berenschot kijkt in hoeverre deze AMvB ervoor zorgt dat gemeenten een reële prijs betalen voor de Wmo-diensten en hoe gemeenten de AMvB implementeren.

Dat meldt Berenschot op 30 april. De AMvB moet er voor zorgen dat de prijs die gemeenten betalen voor Wmo-diensten in verhouding staat tot de gevraagde kwaliteit. Dat gaat Berenschot in kaart brengen op basis van aanbestedingsdocumenten, interviews en enquêtes onder gemeenten, belangenorganisaties en zorgorganisaties.

Vergoedingen

Gemeenten zijn vanuit de Wmo 2015 verantwoordelijk voor de levering van verschillende Wmo-diensten zoals huishoudelijke hulp, ambulante begeleiding en beschermd wonen. De vergoedingen die gemeenten daarvoor aan aanbieders betalen, zijn afgelopen jaren flink gedaald. Na signalen van zorgaanbieders en vakbonden FNV en CNV over de financiële onzekerheid door het werken met een tarief onder de kostprijs, is de AMvB Reële prijs Wmo 2015 ingevoerd. Deze AMvB verplicht gemeenten bij de inkoop van Wmo-diensten tot het betalen van reële tarieven om de kwaliteit en continuïteit van diensten beter te waarborgen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top