ACTUEEL

ADRZ boekte in 2017 opnieuw winst

Het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) heeft in 2017 een winst gemaakt van 6,1 miljoen euro. Het is voor de derde keer sinds 2015 dat het ziekenhuis zwarte cijfers schrijft. In 2014 was het verlies nog 13 miljoen euro.

Het ADRZ is vorig jaar voor honderd procent dochter geworden van het Erasmus MC en dat leidde tot een achtergestelde onderhandse lening door het Erasmus. Daardoor is de solvabiliteitspositie van het ADRZ verder verstevigd, van 14,8 procent in 2016 naar 23,0 procent in 2017.

Investeringsprogramma

‘De gunstige ontwikkeling van de bedrijfsresultaten, de achtergestelde lening door Erasmus MC en de toegezegde financiering door de nieuwe huisbankier zorgen voor een solide solvabiliteitspositie en voldoende liquide middelen om het noodzakelijke inves¬teringsprogramma uit te kunnen voeren’, zo schrijft het Zeeuwse ziekenhuis op haar website. ‘Desondanks zal het vasthouden en verbeteren van de vermogenspositie van ADRZ de komende jaren nog steeds noodzakelijk zijn. Belangrijke ele¬menten hierin zijn: het vasthouden van het huidig operationeel resultaat, een strak investeringsbeleid en het bestendigen van het vertrouwen bij stakeholders.’

Meerjarenafspraken

De meerjarenafspraken met zorgverzekeraars dragen daartoe bij. Naast de verzekeraars en een thuisbankier is Siemens een van de financiële bronnen voor de investeringsprogramma’s van het ADRZ. Het bedrijf droeg bij aan de bekostiging van huisvesting, medische apparatuur en het ZIS in Goes. De renovatie van de locatie in Vlissingen is in samenwerking met Zeeland Investments Beheer (ZIB) afgerond.

Personeel

Het ziekenhuis blijft investeren in huisvesting, medische apparatuur en automatisering. Risico’s ziet het ADRZ in de doorstroom van personeel. Daarom zet het in op jongeren. Samen met Emergis is het Leerhuis/Skills lab voor¬bereid. Dat is begin dit jaar geopend. Daarnaast is in overleg met Hogeschool Zeeland het aantal stageplaatsen hbo-v verdubbeld.

Tijdens de presentatie van de jaarcijfers werd ook duidelijk dat het ziekenhuis afscheid neemt van de huidige naam, zo meldt Omroep Zeeland. Het ziekenhuis gaat verder als Adrz medisch centrum.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top