ACTUEEL

Alie Weerman nieuwe lector GGZ en Samenleving

Per 1 mei is Alie Weerman aangesteld als lector van het nieuwe lectoraat 'GGZ en Samenleving' van de hogeschool Windesheim in Zwolle.

Dat meldt Windesheim op 30 april. Het lectoraat wil een brug slaan tussen de ggz en het sociaal domein. Uitgangspunt is het verbeteren van zorg aan kwetsbare burgers, het ondersteunen van sociale participatie en aandacht voor het niet-maakbare. Weerman wil vooral ervaringskennis van cliënten en professionals gebruiken om de beroepspraktijk te innoveren.

Domeinen

De ggz en maatschappelijke organisaties zijn te weinig geïntegreerd, terwijl de domeinen nog veel van elkaar kunnen leren. De ggz richt zich vooral op behandeling van een stoornis of verslaving en minder op problemen als schulden, huisvesting, werkloosheid en armoede. Sociaal werkers hebben daar een brede kijk op. Andersom kunnen zij weer veel leren van de ggz als het gaat om herkennen van symptomen van psychische stoornis of voorkomen van ontwrichting.

Ervaringsdeskundigen

Een belangrijke aanvulling op professionals zijn ervaringsdeskundigen. Weerman promoveerde in 2016 cum laude aan de VU op het thema ervaringsdeskundige zorg- en dienstverleners. Zij is een belangrijke voorvechter van de erkenning van ervaringsdeskundigheid binnen en buiten de ggz. Alie Weerman is al een paar jaar aan Windesheim verbonden. Voorheen werkte ze als associate lector binnen het lectoraat Verslaving, waar het nieuwe lectoraat GGZ en Samenleving uit voortkomt. Voor de opleiding Social Work heeft zij de leerlijn ervaringsdeskundigheid ontwikkeld, waar veel animo voor is. Hier wordt het hele palet aan ervaringskennis - ook rondom armoede en geweld - benut.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top