ACTUEEL

De Twentse Zorgcentra kiest voor tweehoofdig bestuur

De Twentse Zorgcentra heeft sinds 1 mei een tweehoofdig bestuur. Annamiek van Dalen en Leontine Verhoeven geven samen leiding aan de organisatie. Zij volgen Anton Maas op, die een jaar interim-bestuurder is geweest van De Twentse Zorgcentra.

Van Dalen en Verhoeven beschikken over ruime bestuurlijke ervaring in de gehandicaptenzorg. Verhoeven: "En ook het feit dat we allebei veel ervaring hebben met het werken met zelforganiserende teams, heeft positief bijgedragen aan onze keuze voor De Twentse Zorgcentra."

De keuze voor een tweehoofdige raad van bestuur berust op overwegingen van continuïteit op bestuursniveau en de noodzakelijke nabijheid bij de teams, zo laat de organisatie weten. Van Dalen en Verhoeven zullen de eerste periode dan ook zoveel mogelijk cliënten en medewerkers bezoeken. "Het is een grote organisatie en daarom is het prettig om dit samen te kunnen doen", aldus Van Dalen.

Financieel gezond

Hoewel er een portefeuilleverdeling is afgesproken, geven de nieuwe bestuurders aan dat deze voorlopig is. Op basis van ervaringen die in de eerste periode worden opgedaan en afhankelijk van ontwikkelingen binnen de organisatie, kan daar nog in geschoven worden. Het is de bedoeling dat, in lijn met de door Maas ingezette koers, de nieuwe raad van bestuur zich inzet voor "goed leven, mooi werk en dat binnen een financieel gezonde situatie".

De Twentse Zorgcentra heeft financieel zware jaren achter de rug. De gehandicapteninstelling noteerde in 2016 een negatief saldo van 1,4 miljoen euro. Ook voor 2017 verwacht DTZC rode cijfers, zo bevestigde de organisatie eerder. Het verlies werd onder meer veroorzaakt doordat zelfsturende teams dit jaar te veel extern personeel inhuurden om de bezetting op orde te krijgen. De organisatie verwacht medio 2018 de inkomsten en uitgaven voor de zorg weer in evenwicht te hebben.

Non-actief

Ook op bestuurlijke vlak rommelde het in de organisatie. In juni 2017 werd Maas aangetrokken als interim-bestuurder van de organisatie, nadat bestuurder Harry Finkenflügel op non-actief was gesteld. Dit als gevolg van een verschil van inzicht tussen de raad van toezicht van De Twentse Zorgcentra en Finkenflügel over de "strategische visie op de organisatie en de concretisering daarvan, alsmede de wijze van aansturing van de organisatie". In september 2017 besloot de zorginstelling het dienstverband te ontbinden. Dit leidde tot een zaak bij het Scheidsgerecht Gezondheidszorg, waar Finkenflügel stelde onterecht te zijn ontstagen. Van onterecht ontslag was volgens de arbitragerechtbank echter geen sprake. Wel moest de zorginstelling de oud-bestuurder een ontslagvergoeding van 75 duizend euro betalen en zijn salaris doorbetalen tot eind maart 2018. Sinds 1 mei is Finkenflügel de nieuwe bestuurder van Warande.

De Twentse Zorgcentra is de grootste aanbieder van zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking in Twente. Ruim 1.900 cliënten maken gebruik van uiteenlopende vormen van zorg- en dienstverlening, die direct of indirect geboden wordt door 2.400 medewerkers en meer dan 600 vrijwilligers.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

D G o

4 mei 2018

"goed leven, mooi werk en dat binnen een financieel gezonde situatie“ , wat een bekende kreet

Top