ACTUEEL

Vlaardings wijkteam moet veiligheid kwetsbaar gezin beter bewaken

Het wijkteam Vlaardingen is onvoldoende in staat de veiligheid in kwetsbare gezinnen na overdracht vanuit Veilig Thuis te garanderen. Dit concludeert het Toezicht Sociaal Domein na onderzoek naar het functioneren van het wijkteam.

Aanleiding tot het onderzoek was een melding over een jong kind in een gezin waarin sprake was van huiselijk geweld. Het onderzoek richtte zich op de effectiviteit van de zorg en ondersteuning vanuit het wijkteam na meldingen bij Veilig Thuis.

De inspecties zijn weliswaar positief over het door de gemeente Vlaardingen en het wijkteam opgestelde beleid, maar zien in de praktijk dat het verzekeren van de veiligheid in kwetsbare gezinnen na overdracht vanuit Veilig Thuis nog niet voldoende is en verbetering behoeft. De professionals gaan direct aan de slag maar staan onvoldoende stil bij een integrale probleemanalyse en daaraan gekoppelde doelen, constateren de toezichthouders. Daarnaast gaan de verbeterpunten over de samenwerking tussen Veilig Thuis en het wijkteam, het systematisch inschatten van de veiligheid van de kinderen en het opstellen van een samenhangend plan in samenwerking met ketenpartners.

Wijkteams

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor verschillende taken op het gebied van werk, zorg en jeugd. Veel gemeenten – waaronder ook Vlaardingen – geven dit vorm via wijkteams, die dicht bij de burger en vanuit verschillende disciplines integrale zorg en ondersteuning bieden.

Toezicht Sociaal Domein is het samenwerkingsverband van vier rijksinspecties: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Inspectie Justitie en Veiligheid, Inspectie voor het Onderwijs, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De samenwerkende inspecties zien toe op de werking van de lokale netwerken in de praktijk. Daarbij wordt extra aandacht besteed aan de ondersteuning van kwetsbare gezinnen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top