ACTUEEL

's Heeren Loo en Pro Persona bundelen krachten

Ggz-instelling Pro Persona in Arnhem en gehandicaptenorganisatie ’s Heeren Loo regio Apeldoorn gaan samenwerken in de zorg voor cliënten met een licht verstandelijke beperking en psychiatrische problemen. Door gebruik te maken van elkaars expertise denken de organisaties deze doelgroep beter te kunnen ondersteunen.

De organisaties zien steeds meer cliënten met een licht verstandelijke beperking (LVB) met psychiatrische problemen, zoals trauma’s, angst en psychoses. Die combinatie zorgt soms voor complexe problematiek. Doordat de geestelijke gezondheidszorg en LVB-zorg in Nederland gescheiden georganiseerd én gefinancierd zijn, sluiten behandeling en ambulante of langdurige zorg niet altijd goed op elkaar aan. Meer uitwisseling van kennis en kunde tussen beide sectoren kan volgens de organisaties zorgen voor een betere ondersteuning van deze doelgroep. 

De organisaties zijn gestart met een uitwisselingsproject. Een sociaal psychiatrisch verpleegkundige van Pro Persona werkt nu twee dagen in de week op Peppel, een woning van ’s Heeren Loo voor LVB-jongeren. Daarnaast kan de ambulante en poliklinische dienst van ’s Heeren Loo haar consulteren op het gebied van psychiatrie. Een medewerker van ’s Heeren Loo werkt tijdelijk bij Pro Persona in een FACT-team, een multidisciplinair team dat werkt in de omgeving van de cliënt thuis. Zij deelt daar haar kennis over LVB en leert zelf veel over psychiatrische problematiek.

Kwaliteitsslag 

"Met dit soort uitwisselingen willen we een kwaliteitsslag maken", zegt Jan te Loeke, regiodirecteur ’s Heeren Loo Apeldoorn. "Iedereen heeft zijn specialisme. Onze specialisatie in LVB moet veel meer naar buiten en wij moeten meer kennis van psychiatrische aandoeningen naar binnen halen. Zodat we bijvoorbeeld sneller en passend kunnen optreden bij trauma of psychose." Ook Piet van der Zandt, directeur Pro Persona, ziet de meerwaarde. "Kennis vergroten onder medewerkers is essentieel. Kennis zorgt voor tijdig signaleren, waardoor crisissituaties voorkomen kunnen worden."

Beide directeuren zien dit eerste uitwisselingsproject als een start voor meer uitwisseling van medewerkers in de toekomst.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top