ACTUEEL

Starters stoppen vaak tegen advies met antidepressiva

De helft van de 50.000 patiënten die in startten met een antidepressivum van het SSRI-type, stopte al binnen een halfjaar. Het advies is om antidepressiva minimaal zes maanden te gebruiken. Ook gebruikten vorig jaar bijna een half miljoen patiënten langdurig een SSRI, van wie een derde langer dan twee jaar.

Eén en ander blijkt uit cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK). In 2017 verstrekten openbare apotheken aan 1,1 miljoen mensen een antidepressivum. In de helft van de gevallen ging het om een zogeheten selectieve serotonineheropnameremmer (SSRI).

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) adviseert om bij herstel van de depressieve klachten de behandeling zes maanden voort te zetten. Daarna kan de patiënt het gebruik van het antidepressivum afbouwen. Acuut stoppen met een antidepressivum wordt afgeraden vanwege het risico op onthoudingsverschijnselen, zoals slaapproblemen, agitatie en angst.

De SFK constateert dat de helft van de 48.000 patiënten die waren gestart met een SSRI deze niet minimaal zes maanden hebben gebruikt. De SFK heeft naar eigen zeggen geen zicht op de oorzaken die hieraan ten grondslag liggen, maar stelt dat één en ander te maken kan hebben met bijwerkingen van deze middelen of te weinig effectiviteit.

Langdurig gebruik

Om te voorkomen dat antidepressiva onnodig lang worden gebruikt, adviseren artsen om na twee jaar onafgebroken gebruik na te gaan of het gebruik nog nodig is of dat het kan worden afgebouwd. Uit cijfers van de SFK blijkt dat 160.000 van de 480.000 patiënten die in 2017 langdurig een SSRI gebruikten, deze middelen langer dan twee jaar gebruikten.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top