ACTUEEL

Bruins voorstander van thuismedicatie in het ziekenhuis

Het blijven gebruiken van thuismedicatie tijdens ziekenhuisopnames leidt tot minder verspilling in de zorg en een hogere patiënttevredenheid. Thuismedicatie in het ziekenhuis moet daarom op grotere schaal worden toegepast, vindt minister Bruno Bruins (Medische Zorg). Hij gaat hiertoe in gesprek met apothekers, artsen en zorgverzekeraars.

Dit schrijft Bruins in een brief in antwoord op vragen van VVD-Kamerlid Aukje de Vries over het bericht dat thuismedicatie in het ziekenhuis kosten en fouten scheelt.

Uit onderzoek blijkt dat doorgebruik van thuismedicatie een kostenbesparing van 15 miljoen euro per jaar kan opleveren. Het blijkt alleen lastig om het concept Doorgebruik Thuismedicatie (DGTM) in de ziekenhuizen te implementeren. Zo spelen er problemen met digitale informatievoorziening en informatiedeling door gebrekkige toegang tot het LSP of andere systemen. Een andere drempel is de financiering van medicijnen in de nieuwe aanpak. Bruins hoopt in gesprek met betrokkenen tot vervolgstappen te komen om doorgebruik van thuismedicatie in het ziekenhuis op grotere schaal toe te kunnen passen.

Informatiedeling

Om de problemen rondom de digitale informatievoorziening en informatiedeling op te lossen raadt Bruins ziekenhuizen aan na te gaan welke aanpassingen aan het logistieke proces nodig zijn om de implementatie van DGTM mogelijk te maken. Wat betreft het verbeteren van de informatie-uitwisseling tussen ziekenhuizen, andere zorgaanbieders en patiënten wijst Bruins op initiatieven van het Informatieberaad Zorg, onder andere met betrekking op het programma MedMij. "Het realiseren van de doelen van het informatieberaad, met name op het gebied van digitale gegevensontsluiting in een persoonlijke digitale gezondheidsomgeving, zal bijdragen aan het oplossen van de problemen", aldus de minister.

Voor wat betreft de financiering van DGTM heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan Bruins laten weten "geen belemmeringen voor doorgebruik van thuismedicatie beoogt op te werpen". De NZa gaat haar regelgeving op dit punt verhelderen.

Beoordeling

Bruins ziet verder geen belemmeringen om patiënten al te vragen de medicijnen die zij thuis gebruiken mee te nemen bij opname. Of het verstandig is om de thuismedicatie tijdens de opname daadwerkelijk door te gebruiken dient volgens de minister medisch inhoudelijk beoordeeld te worden. "Bovendien vraagt het dat de processen bij de zorgaanbieder zo zijn ingericht dat thuismedicatie op een efficiënte, effectieve en verantwoorde wijze kan worden doorgebruikt."

Ook in andere zorginstellingen kan doorgebruik van thuismedicatie zinvol zijn, aldus de minister. Maar nog niet alle sectoren, zoals de geriatrische revalidatiezorg en de verpleeghuiszorg, zijn ermee gestart. Bruins laat weten het doorgebruik thuismedicatie onder de aandacht te zullen brengen van de koepel Actiz. Bruins kan geen inschatting geven van de eventuele kostenbesparing van het gebruik van thuismedicatie in andere sectoren. Daarnaar is nog geen onderzoek gedaan.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top