ACTUEEL

NZa: Curatieve ggz mag rente terugvragen

Curatieve ggz-instellingen kunnen rente terugvragen bij de zorgverzekeraar. Dit geldt voor gebudgetteerde instellingen die in 2008 en 2009 een lagere DBC-omzet haalden dan het vastgestelde budget. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) legt dit vast in een beleidsregel.

Verschil DBC-omzet en budget

De NZa komt met de regeling tegemoet aan de bezwaren van een aantal ggz-instellingen. Ggz-instellingen declareren sinds 2008 de verleende zorg in DBC’s bij zorgverzekeraars, maar zij worden nog bekostigd via een budget. Het verschil tussen de omzet uit DBC’s en het instellingsbudget wordt verrekend in de opbrengstverrekening. Als hieruit blijkt dat de omzet uit gedeclareerde DBC’s lager is dan het budget, kan de instelling de rente over dit verschil onder bepaalde voorwaarden in rekening brengen bij de zorgverzekeraar.

Beleidsregel

De beleidsregel geldt  voor de rente van 2008 en 2009. Als er bevoorschotting heeft plaatsgevonden, geldt de regel niet.

Leveringsvoorwaarden

De NZa pleit voor het opnemen van afspraken over de leveringsvoorwaarden van ondermeer bevoorschotting en rentevergoeding in het representatiemodel.

>> Skipr daily <<

Skipr daily brengt u elke ochtend voor 8:00 uur een overzicht van het meest actuele nieuws. Abonneer u gratis op deze dagelijkse e-mailnieuwsbrief. U kunt de Skipr daily personaliseren door zelf de voor u interessante rubrieken te kiezen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top