ACTUEEL

ETZ en Tilburg University gaan intensiever samenwerken

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) gaat met de Tilburg University samenwerken op het gebied van onderzoek naar patiëntenwelzijn, het gebruik van data science en mogelijk ook economie en management in de zorg. Hiertoe hebben de partijen deze week een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Tilburg University en het ETZ hadden al een gezamenlijk onderzoeksprogramma op de gebieden neuro- en medische psychologie en traumaverwerking. Ze hebben er nu voor gekozen de wetenschappelijke samenwerking te verbreden en te verdiepen. Kwartiermaker Jolanda de Vries, zowel hoogleraar aan Tilburg University als medisch psychologe in het ETZ, werkt de komende tijd met betrokkenen aan een onderzoeksagenda en een onderzoeksprogramma voor vijf jaar.

"Gesprekken met de vakgroepen in het ETZ en in eerste instantie de departementen van de sociale faculteit van Tilburg University moeten twee à drie onderzoeksthema’s opleveren", licht De Vries toe. "Doel is het verder verbeteren van de patiëntenzorg, door de sterke kanten van beide partners bij elkaar te brengen. De beschikbare middelen zetten we daarbij zo effectief mogelijk in, zodat we ook over vijf jaar de samenwerking kunnen voortzetten." 

Onderzoeksgeld 

Tilburg University en het ETZ hebben dankzij de samenwerking miljoenen euro’s extra onderzoeksgeld kunnen ophalen, wat volgens de partijen tot zowel wetenschappelijke als klinische resultaten heeft geleid. Bart Berden, voorzitter raad van bestuur ETZ, noemt als voorbeeld het zorgpad dat ziekenhuis en universiteit hebben ontwikkeld voor patiënten met longkanker. "We hebben samen met het departement Medische en Klinische Psychologie van de universiteit goed in beeld gebracht wat de patiënt wil, waar die behoefte aan heeft en wat die belangrijk vindt. Hiermee helpen we de patiënt zelf de regie te pakken, als sturende kracht in zijn eigen zorgproces. In dit traject van onderzoek en behandeling beslist de patiënt samen met zijn arts welke zorg het beste bij hem past. Zo leidt gepast gebruik van zorg uiteindelijk tot betere zorg."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top