Tech

Rijndam introduceert videobellen bij ergotherapie

Ergotherapeuten van Rijndam Kinderrevalidatie gaan zogeheten Activiteiten Dagelijks Leven (ADL) via een beveiligde beeld- en geluidsverbinding observeren en coachen. Ze kijken op afstand mee hoe kinderen en ouders activiteiten in het dagelijkse leven uitvoeren, zoals aan- en uitkleden of tandenpoetsen. Deze handelingen kunnen voor kinderen met een beperking als lastig worden ervaren.

De ergotherapeut kijkt op een afgesproken tijdstip via een beveiligd systeem thuis mee hoe de activiteit gaat. Voordeel hiervan is dat het kind wordt geobserveerd op het tijdstip en in de omgeving waarin het normaal gesproken ook de activiteit uitvoert, aldus Rijndam. De ergotherapeut geeft tips hoe het makkelijker gaat, zowel aan kind als ouder.

Rijndam is naar eigen zeggen de eerste revalidatieinstelling in Nederland die videobellen toepast bij het observeren en coachen van ADL. Op dit moment loopt er een proef op locatie De Sitterstraat. Bij positieve ervaringen wordt bekeken hoe videobellen definitief kan worden ingezet binnen de organisatie.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top