ACTUEEL

Prijs voor publicatie over methodiek voor psychiatrische zorg

Verpleegkundige Mark van Veen heeft de TVZ Publicatieprijs 2018 gewonnen voor zijn artikel over een methodische benadering voor cliënten met niet-psychotische chronische problematiek. De Interpersoonlijke Sociaal Psychiatrische Begeleiding (ISPB) helpt verpleegkundigen de zorgverlening aan deze kwetsbare groep te verbeteren.

Tweehonderdduizend mensen met een ernstige psychiatrische aandoening krijgen langdurige verpleegkundige zorg. Bij dit 'steunend, structurerend contact' gaan verpleegkundigen vaak te weinig methodisch te werk, waardoor volgens de verpleegkundige een doelloze situatie kan ontstaan. Hierdoor missen cliënten kansen en is de zorg nodeloos duur.

Van Veen, werkzaam bij Altrecht en promovendus aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, beschrijft in zijn artikel een meer gestructureerde benadering van cliënten met niet-psychotische chronische problematiek. ISPB omvat methodieken als motiverende en oplossingsgerichte gespreksvoering, gedragsanalyse en clinical casemanagement. Alle activiteiten worden afgestemd op de sociale omgeving van de cliënten.

De jury schrijft in haar rapport dat ze vermoedt dat ISPB ook andere onderdelen van (langdurige) zorg doelmatiger kan maken.

Prijs

Met de Publicatieprijs stimuleert het TVZ, tijdschrift voor verpleegkundigen, de beroepsgroep om wetenschappelijke publicaties uit te brengen over hun beroepspraktijk. Om voor de prijs in aanmelding te komen moet een artikel gaan over relevante innovaties in de patiëntenzorg. De prijs bestaat uit een oorkonde en een cheque van duizend euro.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Peter Koopman

15 mei 2018

Mooi voorbeeld van erkend auteurschap in Nederlands nu 128 jarig vakblad voor verpleegkundigen, dat overigens dit jaar ook het vakblad Evidence Based Practice integreerde. Toetsvraag is “welke verpleegkundigen een eigen, al dan niet door werkgeefster bekostigd, abonnement hebben. “ (Hoog-)Leraren/docenten verpleegkunde, praktijkbegeleiders en studenten kunnen ook langs deze weg in eigen taal kennis nemen van actuele vakkennis en “strategic nursing policy”. Kortom deze vakprijs is ook een signaal aan vakgenoten om “eigen informatie” te koesteren en vooral toe te passen.

Top