ACTUEEL

Justitie sust ophef over fraude met zorgbudget

Het aantal aangiftes van fraude met het persoonsgebonden budget (pgb) neemt geen hoge vlucht. Ook gaat het bij lang niet alle fraudegevallen om strafrechtelijk vervolgbare fraude. De regelgeving rondom de aanvraag en de besteding van het budget is met opzet ruim. Dat stelt het Openbaar Ministerie in Zwolle-Lelystad in een puntsgewijze reactie op een onderzoek naar fraude met het pgb waar het actualiteitenprogramma Nova dinsdag over berichtte.

Bij het merendeel van de gevallen is volgens justitie geprobeerd het budget terug te vorderen. "Voor zover in deze dossiers sprake is van mogelijk strafbare feiten zal nog nader bekeken worden of vervolging opportuun of bewijstechnisch haalbaar is."

Geen onderzoek

Justitie wijst er verder op dat het geen strafrechtelijk onderzoek betreft en ook geen wetenschappelijk onderzoek. Het OM noemt als voorbeeld dat in de regeling geen concrete definities staan over de inhoud van de verlangde zorg. Ook zijn er geen heldere grenzen ten aanzien van de tarieven voor bijvoorbeeld reiskosten. "Het uitkeren van te hoge reiskostenvergoedingen is strijdig met de geest van de wet, maar leidt niet tot een strafbaar feit", stelt justitie vast.

Gehandicapten, ouderen en jongeren kunnen met een pgb zelf zorg inkopen. De onderzoekers stellen volgens Nova vast dat in tachtig procent van de onderzochte gevallen sprake is van onjuiste besteding. Het gaat om een rapport van de bovenregionale recherche Noord- en Oost-Nederland en de fiscale opsporingsdienst Fiod-ECD Utrecht.

De opstellers van het rapport, dat Nova verkreeg door een beroep te doen op de Wet openbaarheid van bestuur, komen tot de conclusie dat de regels zo losjes zijn dat frauderen gemakkelijk is. De Rotterdamse recherche en de opsporingsdienst van het ministerie van Sociale Zaken lieten zich begin dit jaar al in soortgelijke bewoordingen uit. Justitie ziet in wat er aan de hand is en zegt dat de bevindingen van de rapporteurs kenbaar gemaakt worden aan de betrokken zorginstellingen.

Ongenuanceerd

Het Centrum Indicatiestelling Zorg, dat moet beoordelen of iemand recht heeft op een pgb, reageerde dinsdag al op het rapport. Het zou een ongenuanceerd beeld schetsen en hoofdzakelijk betrekking hebben op ontwikkelingen tot 2007. (Novum)

Lees ook: Budgethouders ongelukkig met tendentieuze berichtgeving

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top