ACTUEEL

IGJ: beleid rond dwangbehandeling en separatie moet beter

Ggz-instellingen moeten de besluitvorming tot dwangbehandeling en de preventie, uitvoering en registratie van separaties verbeteren. Met name binnen de verslavingszorg is blijvende aandacht nodig voor deze thema's.

Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) naar aanleiding van bezoeken aan 35 instellingen in de geestelijke gezondheidszorg in de afgelopen drie jaar.

Uit het inspectieonderzoek bleek dat in driekwart van de gevallen voldoende was geprobeerd om de separatie te voorkomen. In de kinder- en jeugdpsychiatrie was dit zelfs in alle elf onderzochte dossiers het geval. Minder gunstig was het resultaat in de verslavingszorg. In meer dan de helft van de gevallen was niet volledig voldaan aan de norm. Ook in de geïntegreerde ggz-instellingen was in meer dan een derde van de gevallen niet voldaan.

Het baart de inspectie zorgen dat pas tijdens inspectiebezoeken bepaalde mankementen in de separeerunits aan het licht kwamen. In twee instellingen mochten een separeerruimte op aanwijzing van de inspectie niet gebruikt worden tot de noodzakelijke verbeteringen zouden zijn uitgevoerd.

Waarschuwing

Zeventien bezochte instellingen hebben verbeteringen moeten doorvoeren en de inspectie moeten informeren over de voortgang daarvan. Eenmaal heeft de inspectie een waarschuwing gegeven, viermaal heeft zij een bestuurlijke boete opgelegd voor het niet (of niet juist) melden van een dwangtoepassing aan de inspectie en tweemaal voor het niet juist toepassen van een middel of maatregel. 

De inspectie heeft voor het onderzoek instellingen bezocht waar risico’s het grootst leken. Om die reden is het beeld dat uit de resultaten naar voren komt niet representatief voor de gehele sector, aldus de IGJ.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top