ACTUEEL

Deel Amsterdamse mantelzorgers te zwaar belast

Zo’n 17 procent van de 57 duizend Amsterdamse mantelzorgers voelt zich zwaar- of overbelast. Dit blijkt uit de factsheet 'Mantelzorg in beeld' van de GGD Amsterdam.

"Overbelasting speelt vooral bij mantelzorgers die wekelijks minimaal 8 uur mantelzorg verlenen, in huis wonen bij de zorgvrager en/of mantelzorg geven aan hun kind(eren)", zegt wethouder Eric van der Burg (Zorg). "Zij doen hun uiterste best om hun eigen leven en mantelzorg voor een naaste te combineren. Dat is hard werken."

Ongeveer een tiende van de volwassen Amsterdammers geeft mantelzorg aan een naaste. Van alle volwassen mantelzorgers gebruikt 8 procent het ondersteuningsaanbod van de gemeente en de stadsdelen. Mantelzorgers die in huis wonen bij de zorgvrager maken meer gebruik van dit aanbod dan andere mantelzorgers. Verder blijkt dat 11 procent van de 65-plussers mantelzorg ontvangt, terwijl dat geldt voor een derde van de 85-plussers. 

Jonge mantelzorgers

Zo’n 12 procent van de tienjarigen uit Amsterdam groeit op in een gezin met minimaal één lichamelijk of psychisch zieke ouder. Dit betekent niet per definitie dat deze kinderen zorgtaken verrichten, maar zij worden wel gerekend tot de jonge mantelzorgers. Zij hebben mogelijk zorgen over de thuissituatie, krijgen zelf minder zorg en aandacht en/of zorgen voor dit zieke gezinslid. Het totaal aantal jonge mantelzorgers van 10 jaar oud ligt waarschijnlijk hoger, omdat bij het onderzoek niet is gevraagd naar andere familieleden zoals broers of zussen met een ziekte of beperking.

Circa 1 op de 5 jongeren uit de tweede en vierde klas van het voortgezet onderwijs uit Amsterdam heeft een gezinslid met een ernstige lichamelijke of psychische ziekte, een lichamelijke beperking of handicap. Van deze jonge mantelzorgers ervaart een derde hierdoor problemen.

Half mei start de gemeente Amsterdam met een nieuwe publiekscampagne om bewustzijn te creëren over mantelzorg en waardering uit te spreken richting mantelzorgers. 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top