ACTUEEL

Kabinet kan miljarden besparen met ‘slim’ eigen risico

De overheid kan miljarden euro’s besparen door het eigen risico voor ouderen en chronisch zieken uit te breiden met een leeftijdsstaffel. Pas bóven deze staffel zou een eigen risico moeten gaan gelden. Dat betogen Wynand van de Ven, Richard van Kleef en Erik Schut van de Erasmus Universiteit Rotterdam in het NRC Handelsblad.

‘Grootverbruikers’

In de huidige opzet betaalt iedere Nederlandse volwassene de eerste 165 euro aan zorgkosten uit eigen zak. Volgens de drie wetenschappers zet dit systeem van een verplicht eigen risico voor alle verzekerden geen enkele rem op de zorguitgaven van ouderen en chronisch zieken. Deze ‘grootverbruikers’ weten namelijk zeker dat hun zorgkosten boven het eigen risico uitkomen. Zodoende is er geen enkele prikkel om op de kosten te letten.

Leeftijdsafhankelijk

De drie wetenschappers pleiten daarom voor een eigen risico dat pas boven een bepaald uitgavengemiddelde van kracht wordt. Dit zou bij voorkeur de vorm moeten krijgen  van een leeftijdsafhankelijk staffel, bijvoorbeeld 600 euro voor een 60-jarige en 1800 euro voor een 80-jarige. Dit zou betekenen dat een 60-jarige de eerste 600 euro vergoed krijgt en pas daarop volgende zorguitgaven zelf moet betalen.

‘Remgeld’

Een gestaffeld eigen risico heeft volgens de wetenschappers belangrijke voordelen. Anders dan nu krijgen ook de chronisch zieken en ouderen financieel belang bij een kostenbewust zorggebruik. Doordat iedereen een flinke kans heeft om niets uit eigen portemonnee te betalen, kan het bovendien aantrekkelijk zijn om vrijwillig voor een verhoogd eigen risico te kiezen, wat het ‘remgeldeffect’ verder vergroot. Daarnaast kan de huidige ingewikkelde compensatieregeling voor chronisch zieken, die nu nog een deel van het eigen risico gecompenseerd krijgen, kan komen te vervallen. Dit leidt volgens Van de Ven, Van Kleef en Schut tot een verlaging van de collectieve uitgaven met circa 100 miljoen.

Huisartsenzorg

De drie pleiten er ook voor om de kosten van huisartsenzorg onder het eigen risico te laten vallen. Huisartsenzorg is de vorm van zorg waar zorgvragers de meeste invloed op kunnen uitoefenen. Bovendien leiden eigen betalingen voor huisartsenzorg tot forse besparingen omdat zij niet alleen het aantal huisartsconsulten verminderen, maar ook leiden tot een vermindering van dure vervolgzorg, zoals  verwijzing naar een specialist, laboratoriumonderzoek en ziekenhuisopnames.

Vrijwillig

Ook willen de drie wetenschappers de mogelijkheden van een hoger vrijwillig eigen risico uitbreiden. Een grote groep particulier verzekerden had er voor 2006 geen moeite om te kiezen voor een eigen risico van 1000 of  tot soms wel 2000 euro. Van de Ven, Van Kleef en Schut zien geen enkele reden om het eigen risico voor deze groep wettelijk te beperken.

19 Reacties

om een reactie achter te laten

Anonym

15 februari 2010

Optie 1.Voordat iemand de hulp van een arts inroept , zou eerst gekeken kunnen worden of, b.v. via een website met vragen, het noodzakelijk is, dat de patient wordt gezien.Optie 2.De assistent(e) is vele malen goedkoper en zou, in sommige gevallen ook een advies kunnen geven.

Anonym

15 februari 2010

die zijn knettergek voor veel mensen is het huidige eigen risicico

al een grote kostenpost

aow en een klein pensioen hoe moeten deze mensen dat betalen

lezer

15 februari 2010

Die zogenaamde geleerden hebben waarschijnlijk genoeg geld om hun ziektekosten helemaal zelf te betalen dat bespaart nog meer voor de regering

Anonym

15 februari 2010

Alweer een kosten verslindend onderzoek met een ruime mate van een wereldvreemdheid. De geachte onderzoekers zijn niet instaat te begrijpen wat zorg, ouderdom, chronische ziekten betekenen. Met dit soort idiote ideeén is het misschien verstandig gewoon alles af te schaffen en alle mensen boven de 60 een pistool te geven.Een nog betere oplossing is al het geld voor dit soort onderzoeken en wetenschappers direct te stoppen, sluit b.v. de Erasmusuniversiteit. Dat moet een grote besparing opleveren. Nog beter is dit soort onzin van deze onderzoekers niet meer te plaatsen. NRC schaamt u.

Anonym

16 februari 2010

Hoe dom kun je zijn

vandermolen

16 februari 2010

De zorg wordt onbetaalbaar omdat het uitgangspunt is dat het onvervangbaar is, d.w.z. de zelfredzaamheid van betrokkene wordt sterk ontmoedigd. Het beste systeem is het antieke Chinese: de dokter wordt betaald zolang de patiënt gezond is. Wordt hij ziek dan krijgt de dokter niks. Vanzelf zal hij zorgen dat dit niet gebeurt. Gezondheid heb je overigens zelf in eigen hand: t.w. door goede voeding en gezonde leefwijzen en het nalaten van schadelijke gewoonten die het lichaam ruïneren.

verzorgende IG

16 februari 2010

Ooit weleens aan gedacht hoeveel baby's en kleine kinderen aan ziektekosten kosten?We schieten door, iedereen heeft recht op leven. Ook de ouderen. Door ouderen zoveel eigen risico te laten betalen ontneem je het recht bij deze mensen op een goede zorgverlening. Hier hebben ze altijd voor betaald. Deze mensen moeten het veelal doen met een de AOW en evt. een klein pensioentje.Zoals Anoniem al vermeldde: "HOE DOM KUN JE ZIJN".Indien je "slim" wilt besparen? Nou, ik zou zeggen pak de farmacie maar eens aan. Hier worden ziektes verzonnen en grof geld aan verdiend. Hier kunnen we nog miljarden bezuinigen. Ik heb er geen woorden voor, altijd maar de gewone mens ervoor op laten draven. Ik wil ermee zeggen: "pak de kern (lees; zakkenvullers) aan en Nederland staat er gelijk een stuk beter voor".

Anonym

16 februari 2010

Ik ben geschokt ,vooral het Erasmus erbij doet mij vel verdriet.

Zoals ik het lees word er weer alleen naar de kosten gekeken en op een niet menselijke manier dit druist in tegen de ethiek die we zo hoog in het vaandel zouden hebben.

Ook wij zijn aan het afglijden naar een Amerikaans systeem , de Darwinisten , alleen de sterken, alle fatsoen aan de kant voor geld.

De burger mag weer op draaien omdat de overheid en banken door hun mismanagement er een zooitje van maakt.

Ethiek is stervende maar men kan alleen zwart wit denken en dat bewijst de wetenschap nu wel op een heel cynische manier ,geen wonder dat de meeste dokters en aanverwanten beroepen een gelofte af leggen en geen eed .

Een geloftes kan je breken , zoals een UWV arts die een dood zieke persoon aan het werk zet omdat hij volgens het af streep lijstje gezond is .

Nu weer verraad van deze hoek , hoe lang voor dat we cyanide capsules krijgen ?Vergeef mij mij cynisme maar ik zie dit als de teloor gang van onze beschaving , ik als WAO'er en chronisch ziek mens ben het zat als een paria beschouwt te worden , ik was liever gezond ,de psychische klachten die ik heb zijn een cadeautje van de behandeling en de strijd die ik moet leveren om recht van bestaan te hebben.

Anonym

16 februari 2010

Volgens mij bedoelen de onderzoekers dat het eigen risico niet wordt verhoogd, maar pas ingaat bij een hoger kostenniveau. Bijvoorbeeld: ouderen en chronisch zieken betalen niet de zorgkosten tussen 0 en 165 euro uit eigen portemonnee, maar de kosten tussen 1000 en 1165 euro. Hierdoor betalen zij minder uit eigen portemonnee dan thans het geval is en ontstaat ook voor hen een prikkel om doelmatige zorg te kiezen. Het beste van twee werelden dus!

Anonym

16 februari 2010

Wederom worden de zwaksten uit de maatschappij het doelwit van de mensen die zich over hun, toch al zwakke, rug willen verrijken.Heeft men ooit gedacht aan de herinvoering van het systeem waarbij het alle ZORGverzekeraars -bedrijven, -leveranciers en vooral de pharmaceutische industrie VERBODEN wordt om ook maar een cent winst te maken?Gaat het niet om ZORG? Wij als Nederlanders zouden onze ogen uit ons hoofd moeten schamen dat wij de regering en de pharmaceutische industrie toegestaan hebben ons in dezelfde poel des verderfs terecht hebben laten komen als Amerika.Het moet niet gaan niet om geld, het moet gaan om zorg. Stop met de eigen bijdrage en regel dit via de belasting. Op die manier zijn alle lasten eerlijk verdeeld en hoeven we niet over te gaan tot rigoreuze maatregelen als het systematisch selecteren en afdoen als ondermaats (Waar heb ik dit eerder gehoord........) van onze chronisch zieken en ouderen. Vooral de laatsten zijn wel van de generatie die ervoor gezorgd heeft dat wij hier in een economisch goed klimaat en vrij Nederland leven.Schaamt u Wynand van de Ven, Richard van Kleef en Erik Schut van de Erasmus Universiteit Rotterdam en het NRC Handelsblad. Schaam u en bid dat jullie zelf NOOIT tot de beoogde doelgroep gaan behoren.

Anonym

16 februari 2010

Ik dacht dat (leeftijds)discriminatie verboden was?

Krijgsman

16 februari 2010

Zo zie je maar weer dat je niet aan een boom hoeft te hangen om een eikel te zijn.

Anonym

16 februari 2010

Is het voor sommige van jullie nu zo moeilijk een stukje tekst te begrijpen?

Ter verduidelijking!Er wordt hier gesproken over een verschoven verplicht eigen risico. Dus niet een hoger verplicht eigen risico, maar een hoger vrijwillige eigen risico zou moeten kunnen volgens de onderzoekers. In het huidige systeem zullen chronisch zieken en ouderen bijna altijd een verplicht eigen risico betalen, gezien ze bijna altijd voorspelbare zorgkosten maken. In dit model wordt er daarom gesproken over een verschoven verplicht eigen risico: wanneer een chronisch zieke, elke jaar 1000 euro zorgkosten maakt, voor zijn medicijnen van zijn chronische ziekte, dan kan je het verschoven verplicht eigen risico leggen tussen 1000-1150. Dus vanaf 1000 euro tot en met 1150 euro gemaakte zorgkosten betaald de chronisch zieke een verplicht eigen risico. Dat is dus maximaal alsnog 150 euro, alleen dan op een ander moment.1. Dit is solidair naar chronisch zieken en ouderen toe. Pas bij extra zorgconsumptie, dus na hun voorspelbare zorgkosten, betalen ze pas een verplicht eigen risico.

2. Dit verhoogd het remgeld-effect. In het huidige systeem is het zeker dat je een verplicht eigen risico moet betalen, dus ontneemt je het doel van het verplicht eigen risico.

3. De ingewikkelde compensatieregeling is niet meer nodig (50 euro). De compensatieregeling is er juist omdat chronisch zieken en ouderen voorspelbare zorgkosten hebben (zie de voorwaarden). De voorspelbare zorgkosten worden in dit model dus niet meegenomen in het verplichte eigen risico, zoals nu wel het geval is. Wanneer dit model optimaal wordt toegepast betaald men, gezond, jong, oud of chronisch

ziek, pas bij een onzeker voorval, een verplicht eigen risico,En daarnaast zijn de gezondheidseconomen van de Erasmus Universiteit er om oplossingen te vinden om de gezondheidszorg nu, maar ook later, kwalitatief en betaalbaar te houden en dat betekend doelmatige oplossingen zoeken. Oplossingen zoeken we samen, en niet door de Erasmus Universiteit, noch de gezondheidseconomen te beklagen.

Anonym

16 februari 2010

Eens met #9: deze maatregel leidt juist tot minder kosten voor ouderen en chronisch zieken! Positief dus!

Van de Ven, Van Kleef en Schut

16 februari 2010

Wij betreuren dat ons voorstel – gelet op de reacties – kennelijk nogal wat misverstanden heeft opgeroepen. Voor alle duidelijkheid: wij pleiten niet voor een hoger eigen risico voor ouderen en chronisch zieken. Integendeel, ons voorstel zal voor veel ouderen en chronisch zieken juist tot minder uitgaven leiden (zie ook reacties #9, #13 en #14).Ter verduidelijking:

Het gaat in ons voorstel niet om een verhoging van het eigen risico (dat blijft 165 euro) maar om verschuiving van het drempelbedrag waarna het eigen risico van 165 euro ingaat. Voor ouderen worden bijvoorbeeld de eerste 1000 euro zorgkosten volledig vergoed, waarna van de eventuele extra zorgkosten boven die drempel maximaal 165 euro moet worden betaald. Als deze ouderen in een jaar 500 euro zorgkosten hebben dan hoeven zij in ons voorstel niets te betalen, terwijl zij bij de huidige regeling 165 euro kwijt zijn. In ons voorstel zijn veel ouderen en chronisch zieken dus minder kwijt dan bij de huidige regeling. In elk geval zijn zij nooit meer kwijt dan 165 euro. Het voordeel is bovendien dat het ook voor ouderen en chronisch zieken kan lonen om op de centen te letten omdat zij wanneer zij minder dan 1000 euro zorgkosten hebben geen eigen risico hoeven te betalen. Bij de huidige regeling loont zuinig gedrag vrijwel voor geen enkele oudere of chronisch zieke omdat zij vrijwel altijd meer dan 165 euro zorgkosten per jaar hebben (en dit van tevoren al weten).

Vandaar dat wij ons voorstel slim en sociaal hebben genoemd.

Anonym

16 februari 2010

ben het eeste met # 9 en #13

Anonym

16 februari 2010

Ik ben chronisch ziek en begrijp wat de heren onderzoekers voorstellen. Alles bij elkaar goed plan, mag wat mij betreft direct ingevoerd worden.

Desondanks inderdaad: bij de farmaceutische industrie zijn geen miljoenen maar miljarden te besparen...

van den berg

1 april 2010

Mocht dit achterlijke voorstel doorgaan, dan voorzie ik een stijging in het aantal dodelijke slachtoffers dat op straat word neergeknuppeld voor hun geld.

Ik hoop dan wel dat de top ambtenaren worden beroofd en niet de overgebleven (de arme mensen) nu dus mekaar de kop moeten inslaan om rond te komen.Wat zijn het toch een zootje pukkels bij elkaar die vreselijke ambtenaren, nergens goed voor en alleen maar op HUN centen zitten. (want zo zien ze ONZE centen!!)

Anonym

28 september 2010

Wetenschappers met een inkomen van x modaal?? Weten zeker niet dat ouderen en/of chronische zieken ook veel minder in te komen hebben als voornoemde " wetenschappers" die zelf met meer dan riante salarissen door het leven gaan. Studie toelage en of eeuwige stundent geweest en zeker niet allen op kosten van Pa en Ma. Ook hier hebben de ouderen aan bij gedragen. Stank vor Dank. Onderzoekjes doen waar een mens wat aan heeft zou beter zijn dan uitvogelen hoe we de ouderen en chronische zieken eerder de doodskist in krijgen

Top