ACTUEEL

JBZ en Reinier van Arkel werken samen in opvang verwarde oudere

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) is een proef gestart waarbij het ziekenhuis acuut verwarde ouderen doorverwijst naar de triageafdeling van ggz-instelling Reinier van Arkel. Dit moet zorgen voor snellere opvang, triage en doorstroming van deze groep ouderen.

Acuut verwarde ouderen die op de spoedeisende hulp (SEH) van het JBZ terechtkomen worden door geriaters gescreend op somatische problematiek. Indien hier sprake van is, volgt opname in het ziekenhuis. Bij afwezigheid van een somatische oorzaak, gaat de patiënt binnen twee uur naar de triageafdeling van het Reinier van Arkel voor een opname van maximaal 72 uur. In die 72 uur gaan geriater, psychiater en specialist ouderengeneeskunde samen op zoek naar de juiste behandelplek voor de patiënt.

Binnen het project werken het Reinier van Arkel en het JBZ samen met specialisten ouderengeneeskunde van diverse vvt-organisaties. Ook huisartsenpost Oost-Brabant,  casemanager transitie ketenzorg en het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) zijn betrokken.

Het gaat in eerste instantie om twee bedden in het Reinier van Arkel. De proef duurt een halfjaar, waarna een evaluatie volgt. Daarna vindt er mogelijk uitbreiding van bedden plaats. 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top