ACTUEEL

Belangenclubs willen visie en aanpak gehandicaptenbeleid

Mensen met een beperking, chronische ziekte of ontwikkelingsstoornissen die langdurige zorg nodig hebben, krijgen vaak niet de hulp en ondersteuning die nodig is, constateren Ieder(in), PerSaldo en KansPlus. De belangenorganisaties willen dat de minister van VWS met een visie en aanpak voor het gehandicaptenbeleid komt, zo schrijven zij in een brief aan de Tweede Kamer.

Aanleiding voor de brief is een onderzoek van de Nationale ombudsman waaruit blijkt dat de toegang tot zorg wordt belemmerd doordat de verantwoordelijke overheidsinstanties nog steeds te veel vanuit hun eigen regels en kaders werken. Burgers krijgen hierdoor geen passende zorg. 

De belangenorganisaties pleiten onder meer voor betere jeugdhulp voor kinderen en jongeren met een langdurige of levenslange beperking, betere toegang tot zorg en ondersteuning, en meer expertise en 'doorzettingsmacht'. Ook vragen Ieder(in), PerSaldo en KansPlus in hun brief om oplossingen voor mensen met een beperking of chronische aandoening die uit zicht dreigen te verdwijnen, omdat het zorgstelsel te ingewikkeld en te ontoegankelijk is geworden. "Waar voorheen mensen in één regeling zaten, moeten velen na alle hervormingen en decentralisatie hun zorg bij elkaar zien te sprokkelen in het ingewikkelde stelsel. Passende zorg en ondersteuning zijn daardoor voor veel groepen onbereikbaar geworden", aldus de organisaties.

Verder pleiten de belangenorganisaties voor maatwerk in alle zorgwetten, oplossingen voor de personeelstekorten in de gehandicaptenzorg en landelijke sturing voor beter doelgroepenvervoer.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top