ACTUEEL

Bussemaker wordt hoogleraar in de zorg

Voormalig minister van onderwijs en cultuur Jet Bussemaker wordt per 1 juli 2018 hoogleraar aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en de Universiteit Leiden. Ze gaat de nieuwe leerstoel ‘Wetenschap, beleid en maatschappelijke impact, in het bijzonder in de zorg’ bekleden.

Bussemaker (1961) gaat onderzoeken hoe nieuwe inzichten uit de medische en sociale wetenschappen van meerwaarde kunnen zijn voor de volksgezondheid, de samenleving en het maken van toekomstig beleid. Hiervoor kijkt ze onder andere naar het gebruik van nieuwe technologie voor zelfzorg in Haagse en Leidse wijken. Bussemaker ziet het als haar opdracht om zorgprofessionals, patiënten en  beleidsmakers bij elkaar te brengen. “Daarnaast hoop ik een bijdrage te leveren aan een belangrijk maatschappelijk thema, namelijk gezondheidsbevordering en bestrijden van ongelijkheid”, aldus Bussemaker. 

Population health

Naast haar onderzoekswerk gaat ze lesgeven in de beoogde master Population Health Management, het internationale Honours College van de Universiteit Leiden en in het (bio)medisch en bestuurskundig onderwijs in Leiden en Den Haag. Ook zal ze bijdragen aan het Leiden University College, onder andere via onderwijs over Human Diversity. Verder gaat Bussemaker één dag in de week werken voor de faculteit Governance and Global Affairs (FGGA) van de Universiteit Leiden in Den Haag.

Praktijkervaring

Het LUMC wil actief bijdragen aan het innoveren van de gezondheidszorg om de maatschappelijke uitdagingen van de komende decennia aan te pakken. De nieuwe leerstoel sluit bijzonder goed aan op Population Health, een van de focuspunten van het LUMC. De raad van bestuur ziet in Bussemaker de perfecte kandidaat om wetenschap, zorg en bestuur met elkaar te verbinden en zo bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen in de gezondheidszorg. “Uitgebreide kennis en praktijkervaring op het snijvlak van wetenschap en beleid, zorg en bestuur”, motiveert Pancras Hogendoorn, lid raad van bestuur en decaan bij het LUMC, de keuze voor Bussemaker. “Ze zal jonge studenten inspireren.”

Bussemaker studeerde aan de Universiteit van Amsterdam waar ze de opleiding Politicologie cum laude afrondde. In 1993 promoveerde ze op het onderwerp ‘individualisering van de sociale zekerheid.’ Van 1998 tot en met 2007 zat Bussemaker voor de Partij van de Arbeid (PvdA) in de Tweede Kamer met onder andere de portefeuille Volksgezondheid en Sociale Zaken. In 2007 werd ze in het vierde kabinet Balkenende staatssecretaris voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zij nam het initiatief voor het Nationaal Programma Ouderenzorg, en zette het programma `In voor zorg', over innovaties en nieuwe werkprocessen in de zorg op. Van 2012 tot en met 2017 was ze als Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap actief in het kabinet Rutte II.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top