Vastgoed

FAME ontwikkelt 300 woningen voor Amstelring

Planontwikkelaar FAME en zorgorganisatie Amstelring hebben een overeenkomst gesloten voor de ontwikkeling van driehonderd woningen voor mensen met een intensieve zorgvraag. Die zijn gebaseerd op het woonconcept Beschermd Wonen dat FAME onder het motto 'Van Verblijf Naar Wonen' ontwikkelde, toegepast op een contractuele en financiële scheiding van wonen en zorg

Dat maken FAME en Amstelring bekend in een gezamenlijk bericht. Amstelring ziet dat er grote behoefte is aan woningen voor mensen die een beschermde woonomgeving nodig hebben, zoals mensen met dementie of mensen met een somatische ondersteuningsvraag en er is meer behoefte aan differentiatie in woonconcepten. Amstelring wil mensen zoveel ondersteunen in de eigen manie van leven en zoveel mogelijk keuzevrijheid bieden. Dat sluit aan bij het woonconcept van FAME.

Appartementen

Het huisvestingsconcept kenmerkt zich door zelfstandige tweekamerappartementen, geclusterd aan een straatje met buurtkamer met zitjes en nisjes. Het appartement is zo ontworpen dat mensen met dementie zich er goed kunnen oriënteren en er intensieve zorg geboden kan worden. De appartementen worden zo geclusterd dat mensen op eigen gelegenheid het appartement kunnen verlaten om anderen te ontmoeten of gezamenlijk te eten in bijvoorbeeld een van de buurtkamers.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top