ACTUEEL

Open source is blinde vlek voor zorgsector

Open source software en open standaarden krijgen in de zorgsector weinig aandacht. Dat constateert Nederland in Open Verbinding (NiOV)in een verkennend onderzoek in de zorgsector.

Afhankelijk

Een belangrijke reden voor het gebrek aan aandacht ligt volgens NiOV in het feit dat de IT-afdelingen van zorginstellingen vanuit het oogpunt van continuïteit, kwaliteit en technische ondersteuning automatisch voor externe ICT-leveranciers kiezen. Hierdoor zijn zorginstellingen volgens NiOV sterk afhankelijk van deze leveranciers. “Vendor lock-in ten aanzien van software applicaties is een reëel probleem binnen de zorgsector”, aldus NiOV. Dit leidt er bovendien toe dat zorginstellingen nauwelijks of geen ervaring opdoen met open source software.

Strategie

Toch zijn er volgens NiOV voor zorginstellingen duidelijke strategische redenen om meer aandacht aan open source te besteden.  Als gevolg van de introductie van marktwerking proberen zorgaanbieders zich van elkaar te onderscheiden door hogere kwaliteit tegen lagere kosten. Open source software, dat veelal een fractie van reguliere software kost, kan in dit opzicht een belangrijke rol spelen. Daarnaast betekent de opmars van ketenzorg dat zorginstellingen steeds meer informatie moeten uitwisselen. Open source software en de bijhorende open standaarden kunnen volgens NiOV in belangrijke mate bijdragen aan een grotere uitwisselbaarheid van gegevens.

Urgentie

Om een gevoel van urgentie aan te wakkeren wil NiOV de komende tijd ‘zendingswerk’ in het zorgveld verrichten. NiOV wil zich daarbij met name richten op zorgbestuurders. Er is volgens NiOV op het gebied van open standaarden veel beschikbaar in de zorg, maar de meeste bestuurders zijn zich hier nauwelijks van bewust. Hierdoor ligt versnippering en vrijblijvendheid op de loer.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Anonym

22 februari 2010

Het aantal reacties alhier geeft goed aan welk belang hieraan in de zorg, maar ooik elders, wordt gehecht.Hhogste tijd voor een minister van digitale zaken die weet waar hij het over heeft. Zo'n man/vrouw heeft zich zo terugverdiend. IT-projecten is een kostenpost waar relatief veel op kan worden bezuinigd, ook binnen ziekenhuizen. Er wordt niet alleen gemiddeld veel te veel betaald, het geleverde produkt rammelt ook nog eens heel vaak.

Top