Tech

Zorggroep Nijkerk neemt e-health-platform in gebruik

Stichting Gezondheidscentra Nijkerk neemt het e-health-platform van VitalHealth, onderdeel van Philips, in gebruik. Doel is om de eerstelijnszorg te verbeteren en patiënten meer regie te geven.

Het platform biedt de mogelijkheid om medische patiëntgegevens uit het huisartsinformatiesysteem uit te wisselen met gegevens van ketenpartners, om zo snel inzicht te krijgen in de gehele populatie. Gegevens worden alleen uitgewisseld als de patiënt daar eerder toestemming voor heeft gegeven.

"Bij Gezondheidscentra Nijkerk zetten we in op Population Health Management en daar is een goed IT-fundament voor nodig", zegt directeur Sam Siemssen van de zorgkoepel. De applicatie maakt het mogelijk om analyses op data uit te voeren, zodat er ingezoomd kan worden op risicogroepen en er proactief interventies gedaan kunnen worden, aldus Siemssen.

Praktijkondersteuners 

Met name de praktijkondersteuners gaan gebruikmaken van het platform. Siemssen: "Voor onze zorgverleners wordt het makkelijker om met de patiënt te communiceren en om de status van de patiënt in de gaten te houden. Door vroegtijdig in te grijpen, voorkomen we verergering van de klachten. Daarnaast kan de zorgverlener gemakkelijker inzoomen op een populatie en deze vervolgens managen."

Stichting Gezondheidscentra Nijkerk is een regionaal, multidisciplinair eerstelijnssamenwerkingsverband van 200 zorgverleners. De stichting richt zich voornamelijk op chronische zorg, ouderen, jeugd en ggz.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top