ACTUEEL

ACM komt met leidraad samenwerking geboortezorg

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een leidraad ontwikkeld met de toetredingscriteria voor samenwerkingsverbanden in de geboortezorg. Die moet zorgaanbieders duidelijkheid bieden over de kwaliteitseisen waaraan zij moeten voldoen als zij tot zo’n samenwerkingsverband willen toetreden.

Om de kwaliteit van de geboortezorg te verbeteren gaan verloskundigen, kraamverzorgenden, gynaecologen en ziekenhuizen steeds nauwer samenwerken. De ACM vindt het van belang dat alle aanbieders van geboortezorg de mogelijkheid hebben om tot deze samenwerkingsverbanden toe te treden. Het samenwerkingsverband mag kwaliteitseisen stellen aan de deelnemers, maar het mag zorgaanbieders alleen weren op grond van objectieve toetredingscriteria. Bart Broers, directeur Zorg bij de ACM: "Wij staan positief tegenover samenwerking die zorgt voor kwaliteitsverbetering. Zulke belangrijke samenwerkingsverbanden mogen geen onnodige drempels opwerpen voor nieuwe leden. Dit beperkt de keuzemogelijkheden van zwangere vrouwen."

Leidraad

Om duidelijkheid te verschaffen over de regels omtrent toetreding komt ACM nu met een leidraad. Uitgangspunt is dat de criteria geen onnodige drempels mogen opwerpen, een objectief en open karakter moeten hebben en niet mogen discrimineren. Ook moet het samenwerkingsverband een onafhankelijke beroepsmogelijkheid bieden, waarbij de niet toegelaten partij beroep kan aantekenen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top