ACTUEEL

ZN ziet vraag naar wachtlijstbemiddeling ggz groeien

Het afgelopen jaar is het aantal verzekerden dat hun zorgverzekeraar vraagt om wachtlijstbemiddeling voor ggz fors gestegen. Dat blijkt uit een rondgang van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) langs haar leden.

Veel verzekerden hebben door wachtlijstbemiddeling een plek kunnen krijgen bij een andere ggz-instelling. Met wachtlijstbemiddeling helpen zorgverzekeraars hun verzekerden bij het zoeken naar een zorgaanbieder in de omgeving die de intake of behandeling kan uitvoeren. Het leidt er in veel gevallen toe dat intake en behandeling, met minstens dezelfde kwaliteit, sneller kunnen plaatsvinden. Zo worden wachttijden iets verkort. Verzekerden beslissen uiteindelijk zelf of ze hiervan gebruik maken.

Gegevens

Daarvoor moeten verzekerden en zorgverzekeraars wel inzicht hebben in de actuele wachtlijsten per instelling. Dat zijn de zorgaanbieders in de ggz per 1 januari van dit jaar ook verplicht dit aan te leveren bij Vektis. Niet alle zorgaanbieders voldoen aan deze verplichting, zo constateert Vektis. Nog 200 instellingen en duizend vrijgevestigden leveren nog geen gegevens aan.

Brief

Te lange wachttijden blijken een hardnekkig probleem, zeker in de ggz. Daarom heeft ZN samen met GGZ Nederland, MeerGGZ en MIND op 28 mei een brief geschreven aan staatssecretaris Blokhuis van VWS. Daarin wordt een gezamenlijke aanpak gepresenteerd die de wachttijden moet verkorten. In de brief schrijven de betrokken partijen te streven naar afspraken tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders in de regio, meer gebruik te maken van de inzet van ervaringsdeskundigen en zal de aanpak voor specifieke cliëntgroepen zoals autisme, persoonlijkheidsstoornissen, LVB of trauma, verder geïntensiveerd worden. Per kwartaal zullen de partijen, op basis van de wachttijdgegevens, prioriteiten bepalen naar aandoeningen, regio’s en waar nodig individuele zorgaanbieders.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top