ACTUEEL

NZa geeft ggz-aanbieder 4 ton boete voor 'onterechte declaraties'

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft ggz-aanbieder HSK een boete van 400.000 euro opgelegd wegens foutieve declaraties in de periode van 2013 tot en met 2015. Werk-gerelateerde burn-outklachten werden aangemerkt als psychische stoornis en ten onrechte als zodanig gedeclareerd. HSK verzet zich 'met kracht' tegen de boete.

De NZa is in 2016 een onderzoek gestart bij HSK. Patiënten die zich met een burn-out meldden, al dan niet na een verwijzing van de huisarts dan wel bedrijfsarts, kregen bij HSK de diagnose Ongedifferentieerde somatoforme stoornis (OSS).

Deskundige

Ten onrechte, oordeelt de NZa. Een medisch deskundige die voor de NZa een aantal dossiers onderzocht, constateerde dat bij geen van de patiënten sprake was van een OSS. De patiënten hadden lichte tot matig ernstige psychische en lichamelijke stress-klachten, gerelateerd aan hun werksituatie. Hiervoor kregen zij cognitieve therapie volgens een burn-outprotocol. HSK heeft deze behandelingen daarom ten onrechte bij zorgverzekeraars gedeclareerd.

De NZa tilt hier zwaar naar eigen zeggen zwaar aan, omdat het een oneigenlijk beroep op de zorgverzekeringswet betreft. De behandeling van een burn-out in de ggz wordt  niet onder de Zvw vergoed, maar de behandeling van een OSS wel.

Verzet

HSK verzet zich met kracht tegen de boete. De ggz-aanbieder is er van overtuigd, dat de betreffende declaraties rechtmatig zijn ingediend. Daarnaast vindt HSK dat het boetebesluit van de NZa onzorgvuldig tot stand is gekomen. Bovendien veroorzaakt de uitspraak van de NZa grote onzekerheid voor de gehele ggz-sector, de verwijzers en vele patiënten met ernstige psychische klachten.

Gangbare praktijk

HSK stelt psychische klachten te diagnosticeren en te classificeren volgens de gangbare praktijk in Nederland. "Dat de NZa deze methodiek nu kennelijk niet respecteert, en bovendien met terugwerkende kracht een aantal nieuwe beoordelingscriteria introduceert voor dergelijke psychische klachten, kan veel onduidelijkheid veroorzaken, zowel bij patiënten als zorgaanbieders en zorgverzekeraars", aldus HSK.


"De beschuldiging van de NZa raakt ons in onze professionaliteit, onze wetenschappelijke overtuigingen en in onze goede eer en naam", reageert HSK-directeur Martin Dekker. "Wij bestrijden de conclusies van de NZa en de wijze waarop deze tot stand zijn gekomen. Wij gaan dan ook de beschuldiging en de boete juridisch aanvechten."
HSK zal bovendien de NZa aansprakelijk stellen voor alle geleden en te lijden schade.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Jan Alberts

1 juni 2018

De reactie van HSK snijdt zeker houd. Er is op zijn minst overlap tussen OSS en burnout. De classificatie OSS laat werkgerelateerde factoren als oorzaak ook toe. Als de vermoeidheid, mentaal en of fysiek, lang genoeg bestaat en meerdere levensterreinen beïnvloedt, is er zeker sprake van een OSS. Daarnaast kan wat met burnout begint bij niet behandelen door tijdsverloop gewoon overgaan in een OSS. Of in een depressie of angststoornis. Kortom, ik ben zeer benieuwd naar de afloop van deze kwestie, ik denk dat HSK best sterk staat.

Minerva Counseling

3 juni 2018

Relatieproblemen worden ook regelmatig onder een aanpassingsstoornis geschaard zodat de zorgverzekering betaalt. Ik heb dat vernomen van diverse psychologen. Het is een vorm van creatief boekhouden in het eigen belang en in het belang van de cliënt. Zo worden de kosten toch in de reguliere polis vergoed en worden de zorgverzekeringen voor ons allemaal steeds duurder.

Jan Alberts

3 juni 2018

@minerva counseling,
een aanpassingsstoornis is geen verzekerde zorg, dus wat u gehoord heeft klopt niet helemaal.

Top