ACTUEEL

Waardering cliënt voor CZ zorgkantoor verbetert

Het lijkt er op dat CZ zorgkantoor en andere organisaties in de langdurige zorg steeds beter gaan werken in het hervormde stelsel. De dienstverlening kreeg van cliënten en hun familie of vrienden een hoger rapportcijfer dan het jaar daarvoor.

Dat blijkt uit onderzoek van Nivel onder ouderen die zorg in natura ontvingen en hun naasten, in opdracht van CZ zorgkantoor. Er hebben 273 respondenten de vragenlijst ingevuld. Zij gaven de diensten  van CZ een 7,9. De intramurale zorg kreeg hetzelfde rapportcijfer, de zorg thuis een 8,0. Wel is het zo dat cliënten CZ zorgkantoor zien als een van de vele schakels en het is voor hen onduidelijk wat het doet.

Dat was vorig jaar ook al zo. Uit een onderzoek onder cliënten van CZ zorgkantoor in 2016 bleek dat het  zorgkantoor nauwelijks werd gezien als informatiebron en dus ook niet als bemiddelaar. Tegelijkertijd hadden cliënten en naasten wel moeite om hun weg te vinden in het hervormde stelsel. Maar wanneer ze contact hadden gehad met het Zorgkantoor vonden ze dit heel behulpzaam.

Zorginkoop

Het zorgkantoor voert een deel van de langdurige zorg uit door zorginkoop. Daarnaast doen ze betalingen aan zorginstellingen namens cliënten en treedt het kantoor geregeld op als intermediair tussen cliënt en zorginstelling. CZ zorgkantoor doet dit in de regio’s Haaglanden, Zuid-Hollandse eilanden, West-Brabant, Zuidoost-Brabant, Zeeland en Zuid-Limburg.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top