ACTUEEL

UMCG bezuinigt ondanks positief resultaat van 27,9 miljoen

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) heeft in 2017 een financieel resultaat geboekt van 27,9 miljoen euro, fors meer dan in 2016. Niettemin is het UMCG van plan om 35 miljoen euro te gaan bezuinigen, om de komende jaren fors te kunnen investeren in onder meer bouw en IT.

Het resultaat over 2017 bedraagt 27,9 miljoen euro, in 2016 was het 15,4 miljoen euro. Dit is een stijging van 12,4 miljoen euro. Het positieve resultaat in 2017 wordt vooral veroorzaakt door incidentele baten, aldus het UMCG. Als gevolg van niet ingevulde vacatures waren er lagere personeelslasten en door de succesvolle implementatie van het elektronisch patiëntendossier zijn er minder kosten gemaakt dan begroot.

Omdat het incidentele baten betreft, zet het UMCG het eerder ingezette kostenbesparingsprogramma naar eigen zeggen onverminderd voort. Op die manier kan er geld worden gestoken in IT, bouw en faciliteiten. In de periode 2016 tot 2019 gaat er in totaal 150 miljoen euro naar IT, waaronder het EPD. Verder investeert het UMCG 254 miljoen euro in bouw, zoals de renovatie en nieuwbouw van de hotfloor en Universitair centrum voor Psychiatrie.

Zorgpersoneel

Omdat de arbeidsmarktkrapte ook voelbaar is in Groningen, trekt het UMCG de komende jaren extra geld uit voor het opleiden van meer zorgpersoneel. Zo komen er in 2018 10 procent meer leerlingverpleegkundigen dan in 2017 en trekt het UMCG samen met de ziekenhuizen in de regio opgetrokken om extra anesthesiemedewerkers, operatieassistenten, klinisch perfusionisten ander klinisch ondersteunend personeel op te leiden. Dat is nodig, want in 2017 is - als gevolg van openstaande vacatures - niet op alle bedrijfsonderdelen met een volledige bezetting gewerkt.

In het jaarverslag memoreert het UMCG nog de afronding van de bouw van het UMCG Protonentherapiecentrum, waarin het ziekenhuis ruim 12 miljoen euro heeft geïnvesteerd in 2017. Het centrum wordt officieel geopend door koningin Máxima op 8 juni aanstaande. Begin 2018 is al gestart met de behandeling van patiënten, waarmee het UMCG als eerste centrum in Nederland protonentherapie aanbiedt.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top