ACTUEEL

St. Antonius brengt onnodige bezetting ziekenhuisbed omlaag

De inzet van transferverpleegkundigen op de spoedeisende hulp (SEH) voorkomt onnodige ziekenhuisopnames en zorgt ervoor dat ouderen minder lang in het ziekenhuis liggen dan voorheen. Dit blijkt uit een proef in het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein en Utrecht om patiënten die medisch gezien niet langer in het ziekenhuis hoeven te blijven, zo snel mogelijk thuis of op een andere plek van zorg te voorzien.

Sinds februari zijn op de SEH van het Antonius transferverpleegkundigen ingezet voor de nazorg van de oudere patiënt. Ze brengen direct bij binnenkomst van de patiënt in het ziekenhuis in kaart waar behoefte aan is, coördineren de nazorg en regelen waar nodig een tijdelijke verblijfplek buiten het ziekenhuis, zoals een verpleeghuis of zorgpension.

De transferverpleegkundigen spraken de afgelopen maanden met ruim 140 oudere patiënten. Het merendeel van de ouderen werd uiteindelijk toch opgenomen in het ziekenhuis, maar lag vaak wel minder lang in het ziekenhuis. Bij ruim twintig patiënten kon een opname in het ziekenhuis worden voorkomen. Voor hen werd een tijdelijke plek gevonden bij een zorginstelling in de buurt. Voor 23 patiënten regelden de transferverpleegkundigen thuiszorg en twintig patiënten konden na een uitgebreid gesprek met de transferverpleegkundige naar huis, zo nodig met een hulpmiddel.

Ligdagen verkort

Marieke van Gilsdonk, afdelingshoofd Zorgbemiddeling: "Voorheen werd het gesprek over nazorg pas in een veel later stadium gevoerd en was niet altijd duidelijk waar oudere patiënten terecht konden na hun behandeling op de SEH. Dit leidde vaak tot onnodige en langere opnames in het ziekenhuis. Ouderen liggen gemiddeld acht dagen in het ziekenhuis; door het thema nazorg meteen al bij het SEH-bezoek bespreekbaar te maken, kunnen die ligdagen vaak verkort worden."

Zowel patiënten als medewerkers zijn tevreden over de nieuwe aanpak, aldus het ziekenhuis. "Patiënten waarderen de gesprekken met de transferverpleegkundigen omdat zij dan weten dat er over de zorg na ziekenhuisopname wordt nagedacht", Van Gilsdonk. "Het geeft een gerust gevoel."

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Pieter

8 juni 2018

Onzin. Ze willen cliënten zo lang mogelijk in een ziekenhuis houden. Ik heb toen met veel moeite mijn vrouw vier dagen eerder uit het ziekenhuis weten te krijgen door veel eigen inzet en van huisarts. Op donderdag was het te druk, vrijdag zou ook echt niet lukken, in het weekend kon ook echt niet. Oftewel ziekenhuizen verdienen er waarschijnlijk aan om iemand lang in bed te houden. Anders zouden ze meer transferverpleegkundigen regelen en zorgen dat mensen naar huis kunnen zodra dat mogelijk is.

Top