ACTUEEL

Kritiek IGJ op besluit Treant over sluiting kinderafdelingen

De IGJ vindt dat Treant het voorgenomen besluit om de afdelingen verloskunde en klinische kindergeneeskunde in Hoogeveen en Stadskanaal te sluiten, niet goed heeft onderbouwd. Het is de inspectie nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn kwaliteit en veiligheid van zorg aan zwangere vrouwen en pasgeboren baby’s. Ook is het niet helder hoeveel mensen er door de sluiting worden gedupeerd. De IGJ heeft de raad van bestuur op de hoogte gebracht van haar zorgen en gevraagd om een betere onderbouwing.

Dat is te lezen in een brief die minister Bruno Bruins van Medische Zorg aan de Tweede Kamer heeft verzonden, in antwoord op de brandbrief die de verloskundigen in Hoogeveen half mei naar Den Haag stuurden.

Scenario’s

De IGJ wil meer informatie over alle scenario’s – niet alleen concentratie van verloskunde in Emmen, maar ook de optie waarbij zowel Emmen als Hoogeveen open blijft – hebben. Ook is Treant gevraagd uit te leggen hoe ze andere betrokkenen en ketenpartners bij de besluitvorming over de concentratie gaat betrekken. Veel partijen vinden dat dat te weinig gebeurt, zo schrijft de minister. Daarnaast vraagt de IGJ Treant om een degelijk communicatieplan te maken.

Toegankelijkheid

De raad van bestuur neemt deze zomer een definitief besluit. Voor die tijd moeten de ondernemingsraad, de cliëntenraad en de raad van toezicht hun oordeel nog geven. Ondertussen gaat verzekeraar Zilveren Kruis binnen het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) en in overleg met de betrokken partijen, en ook met de Regionale Ambulancevoorziening. Zilveren Kruis heeft contact met de NZa, die namens de minister toezicht houdt op de toegankelijkheid van zorg, waaronder de 45-minuten-norm. Maar volgens het RIVM wordt die norm wel gehaald – behalve als locatie Emmen gesloten is.

In de tussentijd blijven de afdelingen verloskunde en klinische kindergeneeskunde in Emmen voorlopig dicht. Ze werden gesloten wegens personeelsgebrek, omdat de kinderartsen in Emmen zich ziek hadden gemeld.  

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top