ACTUEEL

Patiëntenfederatie: 'Eigen risico in de zorg is rechtsongelijkheid'

Patiëntenfederatie Nederland roept de Tweede Kamer op om het verplichte eigen risico in de zorg substantieel te verlagen. De koepelorganisatie noemt het eigen risico 'een vorm van ongelijkheid die niet goed voelt'.

De Kamer debatteert dinsdagavond over een voorstel van minister Bruno Bruins (Medische Zorg) om het eigen risico deze kabinetsperiode niet verder te verhogen en ook niet te koppelen aan de stijging van de zorgkosten, de zogeheten indexering. In een brief roept de Patiëntenfederatie de Kamer op om verder te gaan dan alleen niet indexeren, de organisatie noemt dit hét moment voor een substantiële verlaging van het eigen risico.

Volgens de Patientiënfederatie worden patiënten in de nabije toekomst toch al op extra kosten gejaagd als bepaalde geneesmiddelen uit het verzekerd pakket gaan, zoals eerder deze maand aangekondigd door minister Bruins. Denk aan paracetamol 1000 mg, vitaminepreparaten en mineralen die chronische patiënten veel gebruiken. Patiënten moeten daar straks zelf voor gaan betalen. 'Een compensatie voor die kosten in de vorm van een veel lager eigen risico is wat ons betreft wenselijk', aldus de Patiëntenfederatie.

Straf op ziek zijn

'Veel patiënten zien het eigen risico als een straf op ziek zijn. Zij zijn het volledige bedrag vaak al na een paar maanden kwijt, terwijl mensen die niets mankeren die 385 euro niet hoeven op te hoesten. Dat is een vorm van rechtsongelijkheid die niet goed voelt', schrijft de Patiëntenfederatie in de brief aan de Tweede Kamer. Verder wijst de organisatie erop dat de meeste zorgverzekeringspremies de afgelopen jaren omhoog zijn gegaan, en dat het niet indexeren van het eigen risico er dus niet toe leidt dat de kosten voor de zorgverzekering gelijk blijven.

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Frank Conijn — www.gezondezorg.org

12 juni 2018

Het voorbeeld van de paracetamol en de supplementen vind ik ongelukkig gekozen (beiden koop je in de supermarkt voor heel weinig). Maar als je MS, Parkinson, reuma of een van de vele andere ziekten op de Lijst Borst hebt, ben je inderdaad meestal elk jaar het eigen risico standaard kwijt. Ook als je je zorgconsumptie tot een minimum beperkt.

Er zijn echter ook mensen die om de twee weken bij de huisarts zitten met een ongemakje. En mensen die uit gemakzucht naar de SEH gaan met pijn in rug na een verhuizing op zondag. Een systeem dat aan beide typen mensen recht doet, dus zowel de chronisch zieke maar zuinige zorgconsument als de overmatige zorgconsument, is redelijke eigen bijdragen alleen voor zelfverwezen/zelfvoorgeschreven zorg.

Zoals daar inderdaad zijn: bezoek aan de SEH, de huisartsenpost en de huisarts, zonder terugkom- of (terug)verwijsbrief van een arts. Door daar bijv. respectievelijk € 30 tot € 60, € 15 tot € 30 en € 5 tot € 10 voor te vragen wordt overmatig zorgvraaggedrag geremd, terwijl (terugkom)bezoek dat nodig wordt geacht door een arts geheel vergoed blijft.

Zie voor meer informatie https://gezondezorg.org/eigen-bijdragen.php.

Anton Maes

12 juni 2018

Puur een politieke keuze. Afschaf verplicht eigen risico kost 3,6 miljard. Op te vangen met een nominale premieverhoging van 260 euro per premiebetalende burger. Ofwel: kostenverschuiving van de zorggebruiker die zorg gebruikt, vallend onder dit eigen risico, naar elke premiebetaler.

Frank Conijn — www.gezondezorg.org

12 juni 2018

@Anton Maes — Met het systeem dat ik voorstel kan de nominale verhoging beperkt blijven. Hoeveel weet ik niet, want dat is afhankelijk van het effect op het overmatige zorgvraaggedrag.

Maar een van de andere voordelen ervan is dat het blijft werken. Met het huidige systeem is het remmende effect op overmatig zorgvraaggedrag weg als men het jaarlijkse bedrag al kwijt is. En dat is bij mensen met een Lijst Borst-aandoening vaak al vroeg in het jaar. Dus ik zou een wezenlijke beperking van de verhoging verwachten.

Anton Maes

12 juni 2018

Frank, je vervangt dan afschaf van eigen risico door een reeks aan eigen betalingen. Met soms dan weer geen bijdrage (noodzakelijk (terugkom)bezoek. Hoe dat administratief in te vullen? Tegen welke kosten? Verder vind ik je voorbeelden weinig gelukkig. Huisartsenzorg (dag en ANW) vallen nu niet onder het eigen risico. Het invoeren van een eigen betaling in die sector wat zal dat nu opleveren? Consultkosten huisarts basiszorg overdag en kosten huisartsenposten komen in 2017 samen net uit boven 1 miljard euro. Daar zit niet het zorgkostenprobleem. Als je overdag 10 euro eigen bijdrage vraagt bij bezoek huisarts, vraag je meer dan het huisartsenconsult nu in 2018 kost (9,59 euro..).

Frank Conijn — www.gezondezorg.org

12 juni 2018

@Anton — Ik vervang inderdaad het huidige voor een ander systeem (alleen redelijke eigen bijdragen voor zelfverwezen/-voorgeschreven zorg). Dat administratief eenvoudig in te vullen is: kwestie van verwijsbriefje meegeven aan de patiënt als je vindt dat de SeH ernaar moet kijken, om een voorbeeld te noemen.

En dat nauwelijks administratieve kosten met zich meebrengt, gezien dat elke arts en specialist al een assistente heeft, die de meeste afhandeling doet. Waarbij die afhandeling niet meer dan een extra klik met de computermuis hoeft te zijn, met de huidige automatiseringsmogelijkheden. De zorgverzekeraar kan dan de bedragen innen, want administratie is hun 'core business' en ze doen dat innen nu ook al.

Dan de wellicht belangrijkste vraag: wat levert het op? Daarvoor moeten we eerst even vaststellen dat de € 9,59 die je noemt een aanvulling is op het basisbedrag per ingeschreven patiënt. Dat het verdisconteerde tarief hoger is vind ik terecht, maar dat is dus hoger.

Daarbij levert mijn voorstel ruimte op in de agenda van de huisarts. Die nodig is om de tweedelijns taken over te kunnen nemen, wat de politiek van plan is. Verder:

* vond de gemiddelde huisarts dan 27% van de consulten onnodig was (zie http://huisartsvandaag.nl/tags/17915/neprofram);
* vond 77% van de huisartsen dat een eigen bijdrage voor huisartsenpostbezoek moest worden gevraagd (zie https://nos.nl/artikel/385945-eigen-bijdrage-bij-huisartsenpost.html);
* vond een NIVEL-onderzoek in 2012 dat meer dan de helft van de SeH-bezoekers zelfverwijzers waren, en 60% zichzelf ten onrechte naar de SeH verwezen (zie https://www.nivel.nl/nieuws/onnodig-bezoek-spoedeisende-hulp-kan-minder).

Bij elkaar zou mijn voorstel dus een wezenlijke besparing/beperking van de eerder genoemde nominale stijging moeten kunnen opleveren. Zonder de bijwerking dat de patiënt een door jou nodig geacht bezoek aan de specialist niet kan betalen (omdat je al snel over de huidige € 380 zit) en er dus vanaf ziet.

Top