ACTUEEL

Leveren kwaliteitsgegevens ook verplicht voor ZBC’s

Alle zorginstellingen voor medisch specialistische zorg moeten vanaf 2010 kwaliteitsgegevens aanleveren via Zichtbare Zorg. Dit betekent dat in navolging van de ziekenhuizen nu ook Zelfstandige Behandel Centra (ZBC’s) en privéklinieken  kwaliteitsgegevens aanleveren. Dit heeft het Programma Zichtbare Zorg bekend gemaakt.

Kwaliteitsgegevens

Alle ziekenhuizen, ZBC’s en privéklinieken die zorg verlenen voor één of meerdere aandoeningen uit tranche 1 en tranche 2, dienen vanaf 2010 hun kwaliteitsgegevens aan te leveren. ZBC’s en privéklinieken vielen tot nu toe buiten de reikwijdte van het Programma Zichtbare Zorg.

Zichtbare Zorg indicatoren

In het kwaliteitsjaarverslag zorginstellingen is het echter vanaf 2010 voor alle 'Instellingen voor Medisch Specialistische zorg' (IMSZ) verplicht om over de kwaliteit van geleverde zorg in het voorafgaande kalenderjaar (verslagjaar 2009) te rapporteren door middel van de Zichtbare Zorg indicatoren. Zorginstellingen die geen zorg verlenen voor aandoeningen uit de tranches 1 en 2 vallen buiten de verplichte verstrekking van kwaliteitsgegevens via Zichtbare Zorg.

Ondersteuning ZBC's

Zichtbare Zorg biedt ZBC’s en privéklinieken dezelfde ondersteuning als ziekenhuizen. Ook schakelt Zichtbare Zorg de processtappen voor beide trajecten gelijk. Aan ziekenhuizen gelieerde ZBC’s krijgen de mogelijkheid om hun kwaliteitsgegevens zelf aan te leveren. ZBC’s en privéklinieken zijn recent per brief geïnformeerd over het proces van gegevensaanlevering in 2010 en de ondersteuning bij de gegevensaanlevering.

Term ZBC

Door de invoering van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) in 2006 bestaat de term ZBC formeel niet meer. 'Instellingen voor Medisch Specialistische zorg' (IMSZ) is de officiële aanduiding voor algemene, academische en categorale ziekenhuizen.

>>Skipr daily <<

Skipr daily brengt u elke ochtend voor 8:00 uur een overzicht van het meest actuele nieuws. Abonneer u gratis op deze dagelijkse e-mailnieuwsbrief. U kunt de Skipr daily personaliseren door zelf de voor u interessante rubrieken te kiezen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top