HRM

Subsidie voor 'snuffelbaan' in verpleeghuis

Subsidie voor 'snuffelbaan' in verpleeghuis

VVT-organisaties die zij-instromers een zogeheten oriëntatiebaan aanbieden, kunnen voor de financiering hiervan een beroep doen op subsidieprogramma SectorplanPlus. De oriëntatiebanen, een afspraak uit de recent gesloten cao voor medewerkers in verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT), bieden belangstellenden de mogelijkheid in korte tijd kennis te maken met het vak.

Begin mei bereikten werkgevers en vakbonden een akkoord een nieuwe cao voor medewerkers in de VVT. Daarin zijn afspraken gemaakt over het bevorderen van instroom en zij-instroom. Dat moet onder meer via de oriëntatiebanen gebeuren. Het gaat hierbij om een betaalde baan voor de duur van drie maanden. Het uitgangspunt is daarbij dat deze niet in plaats van reguliere bezetting komt, en dat de instromers goede begeleiding krijgen. Na het doorlopen van zo’n traject hebben de medewerker en werkgevers meer zicht op competenties, opleidingsbehoefte en inzetbaarheid van de werknemer. Dit kan bij wederzijds enthousiasme resulteren in een baan of leertraject.

Voor de kosten die met zo’n oriëntatiebaan samenhangen kunnen werkgevers een aanvraag indienen voor een maximale subsidiebijdrage van tweeduizend euro via het SectorplanPlus. SectorplanPlus is een initiatief van veertien regionale werkgeversorganisaties – samenwerkend in RegioPlus-verband - waarvoor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een meerjarige subsidie van in totaal 320 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten voor met name nieuwe medewerkers. Het zorgbrede subsidieprogramma is gericht op cofinanciering van opleidingsprojecten voor nieuwe instromers of met ontslag bedreigde werknemers.

Werkgevers kunnen een beroep doen op deze subsidie mits ze zich verbinden en committeren aan het Regionale Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) van de regio waarop hun aanvraag betrekking heeft. "Willen we nu en in de toekomst goede zorg en welzijn kunnen blijven bieden, dan is het essentieel dat we investeren in voldoende medewerkers die zijn toegerust voor het belangrijke werk dat ze doen", zegt minister Hugo de Jonge (VWS). "Met het SectorPlanPlus ondersteunen we werkgevers en verbinden we hen - via regionale actieplannen - aan deze ambitie."

Doorstromen

Mocht een medewerker na het afronden van de oriëntatiebaan doorstromen naar bijvoorbeeld een leerwerkbaan, zoals een BBL-opleiding, dan is deze ook subsidiabel in het kader van SectorplanPlus. Dit geldt niet alleen voor werkgevers in de VVT-sector, maar ook voor andere sectoren die vergelijkbare snuffelbanen aanbieden. 

Werkgevers in de zorg kunnen tot en met 15 juni een aanvraag indienen voor het tweede tijdvak van het SectorplanPlus. Voor dit tijdvak is een bedrag van tachtig miljoen euro gereserveerd. Het grootste deel van de beschikbare middelen gaat naar de VVT-sector. De rest is bestemd voor de overige sectoren in zorg en welzijn. Ook Stichting Zorggroep Noordwest Veluwe maakt er gebruik van. Marga Scheper, verbonden aan de afdeling opleidingen van de organisatie: "Wij doen mee aan het SectorplanPlus om een bijdrage te leveren aan het oplossen van de personeelstekorten en het verbeteren van het leerklimaat voor onze zorgmedewerkers. Hierdoor kunnen wij medewerkers nog beter opleiden en hen een goede en gekwalificeerde leeromgeving aanbieden."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top