ACTUEEL

Jos Aartsen voorzitter raad van toezicht Kentalis

Jos Aartsen is per 1 juli benoemd tot voorzitter van de raad van toezicht van Kentalis. Hij volgt Pieter van Geel op, die terugtreedt vanwege de beëindiging van zijn tweede zittingstermijn.

Aartsen is sinds 2012 voorzitter van de raad van bestuur van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).  Hij is daarnaast lid van het bestuur van de NFU, lid van het dagelijks bestuur van het Landelijk Netwerk Acute Zorg en voorzitter van de raad van commisarissen van Vektis. Aartsen studeerde rechten en heeft een lange loopbaan in de gezondheidszorg.

Over zijn nieuwe rol bij Kentalis zegt Aartsen: "Ik ken Kentalis als een hoogwaardig expertisecentrum met een sterk accent op onderzoek en ontwikkeling. Vanuit deze toezichtrol hoop ik bij te kunnen dragen aan de verdere versterking hiervan."

Verandertraject

Kentalis bevindt zich momenteel in een verandertraject dat moet resulteren in "een organisatie die nog flexibeler inspeelt op de vragen van haar leerlingen, cliënten en hun ouders, goed verbonden is met haar omgeving en werkt vanuit de laatste (wetenschappelijke) inzichten". Kentalis ziet in Aartsen de juiste persoon om de ingezette koers verder te vervolgen. "We zijn blij met deze benoeming van Jos Aartsen. Met zijn benoeming krijgt Kentalis een gemotiveerde en ervaren toezichthouder met ruime ervaring", aldus Henk Bakker, voorzitter raad van bestuur.

Koninklijke Kentalis is een landelijke organisatie voor mensen die slechthorend, doof of doofblind zijn of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of communicatief meervoudige beperking hebben. 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top