HRM

HBO-verpleegkunde Rivierenland van start

De eerste HBO-opleiding in Rivierenland is een feit. Ziekenhuis Rivierenland, de Christelijke Hogeschool Ede (CHE), Santé Partners (STMR), stichting Zorgcentra Rivierenland en Zorgcentra De Betuwe gaan hiertoe samenwerken. Woensdag 13 juni is in het ziekenhuis daarvoor een overeenkomst ondertekend.

Samen hopen de partners de instroom van hoger opgeleide verpleegkundigen in de zorginstellingen in Rivierenland de komende jaren te vergroten. Voltijd-HBO studenten verpleegkunde kunnen nu in de regio blijven wonen, leren en werken. De praktijk kunnen ze dichtbij huis opdoen in de samenwerkende instellingen, theorie wordt in de eerste jaren geleerd in Ede. Aankomend studenten worden vooral in de regio gezocht en actief benaderd.

Er is veel behoefte aan hoger opgeleide verpleegkundigen, sprak ziekenhuisbestuurder Marc  Hendriks, bij het tekenen van de overeenkomst. "We hebben in onze instellingen veel mensen met veel verschillende kwaliteiten en vaardigheden. Maar we hebben meer en meer medewerkers nodig die kunnen nadenken over hóe we die kennis en vaardigheden inzetten. In ons ziekenhuis streven we daarom naar 30 procent HBO-opgeleide verpleegkundigen. (..) De personeelstekorten in de zorg zullen alleen maar toenemen. (..) Alle samenwerkingspartners zijn er inmiddels van overtuigd dat we dit alleen doen slagen door samen te werken."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top