Tech

NZa verruimt regels voor declaratie zorg op afstand

NZa verruimt regels voor declaratie zorg op afstand

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de regelgeving voor de bekostiging van e-health voor volgend jaar verruimd. Dit moet het voor aanbieders en verzekeraars makkelijker maken om afspraken te maken over digitale consulten en telemonitoring.

De NZa heeft onder meer aan huisartsen en zorgverzekeraars voorgesteld om per 2019 makkelijker digitale consulten te declareren. De prestaties telefonisch consult en e-mailconsult komen te vervallen. Het maakt hierdoor niet langer uit op welke manier de huisarts het consult met de patiënt organiseert, in de spreekkamer, telefonisch, via de mail of op andere digitale wijze. In de medisch-specialistische zorg zijn de regels voor telemonitoring versoepeld. Daardoor kunnen specialisten het monitoren van patiënten op afstand makkelijker declareren.

Wegwijzer

Om veldpartijen op deze mogelijkheden te wijzen heeft de NZa de Wegwijzer bekostiging e-health opgesteld. Daarin staat per zorgsector op een rij wat er allemaal mogelijk is op het gebied van e-health en hoe dit bekostigd kan worden. "Op die manier willen we ontwikkelingen op het gebied van e–health stimuleren, zodat meer patiënten kunnen profiteren van veelbelovende innovaties", aldus de NZa.

In de Wegwijzer is ook een hoofdstuk opgenomen over hoe zorgverzekeraars bij hun zorginkoop kunnen samenwerken om nieuwe initiatieven op het gebied van e-health breed beschikbaar te maken voor hun verzekerden. Zorgverzekeraars hebben daarbij volgens de NZa meer ruimte dan ze nu vaak denken.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top